روز جهانی سالمندان

امروز مصادف است به روز جهانی سالمندان است

روز جهانی سالمندان

ای سالمند!

کمر خمیده و موی سپید ات از پیری وجودت حکایت دارد اما دل ات همیشه زنده و جوان است.

سالمندی نیز همانند دوران کودکی و جوانی دوره از زندگی هر انسان مشروط به قید حیات بودنش است.

اما فرق کهن سالی با دیگر دوره های زندگی در این است که دوران کودکی و جوانی، سرشار از انرژی و تلاش، اما دوران سالمندی با کاهش توان جسمی و فعالیت فزیکی همراه است.

 آموزه های دینی به ما آموخته است که به والدین و کهن سالان احترام ویژه داشته باشیم.

انسان در سالمندی فرزانه و مجرب شده و تجارب اش را به نسل بعد انتقال میدهد.

اینجاست که پیشرفت اخلاقی و انسانی بشریت مدیــون کهنسالان است.

روز سالمندان خجسته باد!اخبار مربوطه