سیاست " برد - برد " ترکیه در قاره افریقا 1

دیدار اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور از سه کشور افریقایی جزئی از سیاست " گسنرش افریقایی " ترکیه می باشد

سیاست " برد - برد " ترکیه در قاره افریقا  1

 

 

ترکیه در افریقا بجای ایجاد وابستگی جدید، وصایت و روایط استثمار، از سیاستی که بر پایه های مساوات، شفافیت و تداوم متکی بوده و یک سیاست تقویت متقابل می باشد، پیروی می کند.

 رجب طیب اردوغان در روزهای 22 ام الی 25 ام جنوری از سه کشور افریقای شرقی یعنی تانزانیا، موزامبق و ماداغاسکار دیداری بعمل آورد. این دیدار بعنوان جزئی از سیاست " گسترش افریقایی " ترکیه که در سال 2005 آغاز شده و در حال ادامه می باشد، توسعه و تعمیق روابط ترکیه با قاره اروپا را مورد هدف قرار داده است.

اردوغان ظرف 10 سال اخیر نخست عنوان نخست وزیر و سپس بعنوان رئیس جمهور در مجموع از 23 کشور افریقایی بیش 30 دیدار بعمل آورده است. این دیدار برای رهبری که افریقایی نمی باشد، یک رکورد محسوب می شود. این دیدارها در حالیکه به تاسیس روابط دوجانبه جدید با ملت های افریقا تحقق می بخشد، نشانگر دیدگاه استراتژیک ترکیه نسبت به افریقا می باشد. ترکیه که در سال 2004 در افریقا تنها 12 سفارت داشت، این رقم را در سال 2016 به 39 افزایش داده و موجودیت دیپملاتیک خود در افریقا را توسعه داد. ترکیه تنها در سالهای 2012 و 2013 به برنامه های مختلف یاری در افریقا حدود 800 میلیون دالر یاری کرده است.

آژانس توسعه و همکاری ترک " تیکا " در افریقا 16 نمایندگی دارد. این نمایندگیها در سطح این قاره صدها پروژه از تاسیس چاههای آب گرفته تا پولی کلینیک و از آموزش زارعین گرفته تا بازسازی آثار تاریخی به اجرا می گذارند. علاوه براین دهها سازمان جامعه مدنی ترک و سازمانهای امدادرسانی بطور فعال به نیازمندان یاری می کنند. ملتهای افریقا نیز به این برداشت جدید پاسخ می دهند. بطوریکه اتحادیه افریقا در سال 2008 ترکیه را بعنوان شریک استراتژیک اعلام کرده بود. اولین اجلاس عالی ترکیه – افریقا در همین سال در استانبول ترتیب یافت. اجلاس دیگری نیز در سال 2014 در مالابو برگزار شد.

انتظار می رود سومین اجلاس عالی در سال 2019 در استانبول ترتیب بیابد. 10 سال قبل حجم تجارت ترکیه با افریقا کمتر از 3 میلیارد دالر بود. امروز نیز حجم تجارت بیش از 25 میلیارد دالر می باشد. شرکت هواپیمایی ترکیه به حدود 40 نقطه در بیش از 30 کشور افریقا سفر ترتیب می دهد. این رقم بیشتر از سفرهای شرکنهای هوایی بین المللی جهان می باشد. بیش از 30 کشور افریقایی در ترکیه میسیون دیپلماتیک دارند. بیش از 5 هزار دانشجوی کشورهای افریقا با بورس کامل در ترکیه تحصیل می کنند.  این ارقام نشان می دهد که پیوندهای عمیق بین ترکیه و افریقا بشکلی قوی و با ثبات ادامه دارد.

افریقا صاحب منابع طبیعی غنی، جمعیت جوان و دینامیک و پتانسیل توسعه بزرگی می باشد. فقط افریقا در وسط این غنائت بی حد و حدود با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کند. برای بسیاری از کشورهای افریقا، ثبات سیاسی، مبارزه با تروریزم، از بین بردن فقر و رشد قابل تداوم در اولویت قرار دارد. با در نظر گرفتن تاریخ شرم آور استثمارگری اروپا در این قاره، انسان نمی تواند در مقابل میراث رژیم وصایت، جنگهای وکالت، بردگی مدرن و استثمار اقتصادی به اندازه کافی هوشیار باشد.اخبار مربوطه