Какво ще се промени с Президентската система...

Какво ще се промени с Президентската система...