Експлозия в склад за боеприпаси в Украйна...

Експлозия във втория по големина склад за боеприпаси в Украйна...