Актуална тема на деня-29

Хуманността на Турция...

Актуална тема на деня-29

Със своите хуманитарни помощи и дейностите за оказване на помощ на нуждаещите се в света хора, Турция дава на света урок за хуманност. Турция е страната оказваща най-големи хуманитарни помощи и това показва доколко тя цени човешкия живот и човешкото здраве.

Също така Турция е страната която приютява най-много бежанци.

Според доклада за глобалните хуманитарни помощи за 2018 година, през 2017 година Турция е била страната оказала най-много хуманитарни помощи, като тя е предоставила помощи на съответстващи на 0,85 процента от националния доход.

След Труция следват Норвегия и Люксембург.

Спред доклада на Организацията за инициатниви за развитие, със седалище в Лондон, през 2017 година Турция е осигурила хуманитарна помощ от 8,07 милиарда долара, следвана от САЩ с 6,68 милиарда долара. На трето място е Германия с 2,52 милиарда долара.

Фактът е Турция е страната в света оказваща най-много хуманитарни помощи показва че човечността и хуманизмът са основна черта и на външната й политика.

Страни които тръбят че са защитници на човешките права и свободи и ч„е ценят високо човешкия живот, са много назад от Турция в оказването на хуманитарни помощи .

Освен това не трябва да се забравя че Турция е страната в света приютяваща най-много бежанци-3 и полбовина милиона бежанци, които живеят при много хуманни условия и се възползват от всички възможности.

Това поведение на Труция в перод в който в Средиземно море ежедневно загиват хора, и много страни прилагат твърди политики срещу бежанците, предизвиква заслужена гордост.

Въпреки гоемия брой бежанци, в Турция не се изживя политически дестабилитет и това опроверга тезите разпространявани от другите страни в света за да оправдаят нежеланието си да приютят бежанци.

Бежанската криза в ЕС и САЩ всъщност е криза с расизма и ксенофобията.

Същевременно една от най-дълбоките политически кризи в Германия се изживя поради различията в становището на двете коалиционни партии в правителството. Една от партиите бе поискала да се възприеме много по-твърда политика срещу бежанците.

Броят на бежанците намерили приют в ЕС е само една трета от броя на бежанците приютили се в Турция.

Но дори и този малък брой бежанци предизвика криза сред страните членки на ЕС и доведе до нарастването на подкрепата за расистките и десните партии.

За разлика от тях, благодарение на волята на президента Реджеп Тайип Ердоган, в Туриця не се изживяха никакви проблеми и кризи свързани с бежанците.


Етикети: Турция

Още новини по темата