Заседание на Съвместния консултативен комитет ЕС- Турция

37-мото заседание на Съвместния консултативен комитет ЕС- Турция ще започне утре на 20 феруари в град Адана с участието на министъра по въпросите на ЕС и главен преговарящ Йомер Челик...

Заседание на Съвместния консултативен комитет ЕС- Турция

37-мото заседание на Съвместния консултативен комитет ЕС- Турция ще започне утре на 20 феруари в град Адана с участието на министъра по въпросите на ЕС и главен преговарящ Йомер Челик.

В писменото изявление публикувано от министерството по въпросите на ЕС се припомня, че Съвместния консултативен комитет ЕС- Турция е бил учреден на 16 ноември 1995 година за укрепването на сътрудничеството между Турция и ЕС и институционализиране на социално-икономическия диалог и по силата на член 27 от Договора от Анкара.

В изявлението се посочва, че в заседанието на Съвместния консултативен комитет ЕС- Турция, което ще се проведе на 20 и 21 февруари в град Адана ще участват и представтели на синдикатите и неправителствените организации и че приоритетните теми, които ще бъдат обсъдени са отношенията между Турция и ЕС, бежанската криза, икономическите събития, заетостта в Турция и някои социални въпроси.Още новини по темата