Изявление на Ердоган...

Изявление на Ердоган...

Изявление на Ердоган...

Президентът Ердоган призова ЕС да каже открито ако не иска да приема Турция за член на съюза.

На съвместната пресконференция организирана с президента на Плоша Дзуда, след преговорите между официалните делегации, президентът Ердоган подчерта че между Турция и Полша има вековни дружески връзки.

„Търговията между двете страни е на нивото на 6 милиарда долара и това е твърде недостатъчно. Трябва да достигнем 10 милиарда долара. Трябва да разгърнем отношенията ни в различни сектори на основата на принципа за взаимна печалба. Обсъдихме въпроса с енергетиката. Турция не е страна доставчик на енергийни източници а е потребител и важен транзитен възел. Полша е потребител на природен газ но има богати залежи от каменни въглища и притежава голям потенциал за добив на енергия в термоелектроцентрали. Ние също притежаваме голям потенциал в тази връзка. Ще разнообразим източниците ни и по този начин ще намали обвързаността ни към външни източници.”-каза президентът Ердоган.

Прзиедентът Ердоган разкритикува в остър тон и диалога между ЕС и Турция в рамките на процеса на присъединителни преговори и подчерта че ако ЕС не желае да приема Турция, трябва да каже открито това защото Турция няма да стане бягащата страна и ще чака тяхното решение.

„Имаше обещание че ще бъдат премахнати визите за турските граждани но това обещание не бе изпълнено. ЕС продължава да ни разиграва. Имаме проблеми с бежанците. Приютяваме 3 и половина милиона бежанци от Сирия и Ирак. Турция е пред сериозни заплахи но тя винаги е изпълнявала дадените обещания и ще продължи да ги изпълнява” Чакаме подобно разбиране и от ЕС.”-каза президентът Ердоган.

Ердоган допълни че оказват пълна подкрепа и на кандидатурата на Полша ча временен член на СС на ООН.Още новини по темата