Балканите- Текущи събития 49

От Балканските войни изминаха над 100 години. По този повод в Турция и в балканските страни бяха организирани различни мероприятия...

Балканите- Текущи събития 49

От Балканските войни изминаха над 100 години. По този повод в Турция и в балканските страни бяха организирани различни мероприятия. Общата цел на по-голямата част от тези мероприятия бе да бъдат отправени послания за приятелство и мир. Въпреки това заинтересованите страни се затрудниха да организират съвместни възпоменателни мероприятия и да отправят общи послания.

Когато става въпрос за балканската история балканските интелектуалци са единомислещи по много малко въпроси и по принцип защитават различни тези. Причинита за това е че двете Балкански войни изживени в периода 1912 - 1913та години имат различен смисъл за отделните народи в региона.Според някои тези войни са били освободителни войни, според други са довели до разпокъсването на териториите на страната и загуба на теротии, според други са голяма трагедия и етническа чистка. Именно заради това Турция и балканските страни се затрудниха да организират съвместни мероприятия. В някои от мероприятията вместо за Балканските войни бе предпочетено да се говори за настоящия период. Отправените послания за мир и приятелство бяха достатъчни за да обезпокоят националистическите среди.

В общи линии в мероприятията по повод годишнината от Балканските войни ролята на дадената страна в тези войни се представя положително, а ролята на останалите страни отрицателно. От друга страна националистическите среди в балканските страни искат годишнините от Балканските войни да бъдат възпоменавани по-реалистично. Например сред сърбите има такива, които искат да бъде акцентирано на победата на Сърбия в Балканските войни. По същия начин някои среди в Турция искат Балканските войни да бъдат възпоменавани с жестокостите, на които са били подложени турците и мюсюлманите. Или казано с други думи дори най-доброномерените мероприятия относно Балканските войни водят до някои националистически полемики.

Въпреки че отделните страни защитават различни тези относно Балканските войни е невъзможно отричането на следната истина: балканските народи са се договорили много бързо по въпроса за обявяването на война срещу османската администрация. Наред с това обаче не са съумели да се споразумеят, където трябва да бъде сложен край на тази война. Именно това е и основната причина за Втората балканска война. Водени от идеята, че превземането на повече територии ще бъде по-добре, балканските народи са положили усилия да достигнат границите си от периода на Средновековието.

Една от основните заблуди на тези, които съумяват да разширят териториите си е убеждението, че новозавзетите територии принадлежат само на тяхната нация, защото в тези земи от столетия насам са живеели хора с различен етничен и религиозен произход. Поради игнорирането на тази истина Балканите бяха изправени пред различни проблеми. Освен това дори и след Балканските войни политическите граници в региона не се припокриваха с етническите граници. Това на свой ред доведе в последвалите години до нови сблъсъци и войни на Балканите.

След Балканските войни балканските народи бяха изправени пред важен кръстопът. Те трябваше да вземат жизненоважно решение за да обезпечат своята независимост. Интересен факт е че и след като изминаха повече от 100 години от Балканските войни някои балкански страни също се намират на важен кръстопът и трябва да вземат важни решения. Лошото е че дори и след над 100 години балканските народи са неспособни да заемат обща позиция по отношение на съществуващите проблеми. Именно заради това  някои събития на Балканите и главно събитията в Косово, Македония и Босна и Херцеговина са в състояние да навредят на мира и сигурността на Балканите. Регионалното сътрудничество може да се превърне в изход от това положение, но за тази цел е необходимо хората на Балканите да започнат да гледат към бъдещето, а не да остават приковани към миналото. Още новини по темата