Балканите- Текущи събития 45

Балканските страни продължават да живеят в сянката на миналото...

Балканите- Текущи събития 45

Обществата и индивидите трябва да познават своето минало, за да могат да опознаят себе си, своето поведение и своята идентичност. От друга страна, познаването на историческите факти е важно и от гледна точка на напредъка на обществата и за реализирането на необходимите промени в тази посока. За съжаление обаче когато става въпрос за историята на Балканите регионалните страни споделят много малко общи становища. Инцидентът с убийството от албанската полиция на албанския гражданин от гръцки произход Константинос Кацифас на 28 октомври 2018 година показва, че балканските страни продължават да живеят в сянката на миналото. Всъщност историята служи не в името на прогреса и промяната на Балканите, а само за съживяването на враждебността от миналото.

През Първата световна война Албания бе окупирана от своите съседи. През този период албанците се запознават с армиите на 7 различни страни. Едната от тях е гръцката армия, която окупира южните части на Албания. През април 1916 година гърците провъзгласяват южните части на Албания за част от Гърция. Албания, която успява да се освободи от тези чужди сили едва през 1921 година,  дълго време е под влиянието на Италия.

През Втората световна война, както Албания така и Гърция първоначално са окупирани от Италия. Всъщност заплахата от Италия е би трябвало да накара Албания и Гърция да си сътрудничат, но става точно обратното, поради териториалните претенции на Атина към Албания, през 1941 година заедно с италианските войскови подразделения в Гърция влиза и албански гарнизон.

Решението за прекратяването на войната обявена от Гърция към Албания през 1940 година е прието едва през 1987 година. Гръцкият парламент обаче дори и в днешно време не представи за гласуване премахването на въпросния Закон за военното положение. През 2016 година Тирана и Атина си спомниха, че Закона за военното положение все още е в сила от техническа гледна точка и започнаха да работят за прекратяването му.

Всъщност от 2016 година насам Гърция и Албания полагат усилия за разрешаването на съществуващите двустранни проблеми. В тези рамки гръцкото малцинство в Албания и други малцинства получиха правото да използват майчиния си език официално в общините, където съставляват най-малко 20% от населението. Преговорите между Атина и Тирана за очертаване на морските граници в Йонийско море бяха възобновени. В тези рамки бе съставена обща работна група и бе поискано от Гърция и Албания премахването от книгите по история и география на всички изрази относно областта Чамерия. Ако трябва да припомним след 1945 година Гърция експулсира близо 30 хиляди албанци от Чамерия с довода, че са сътрудничили с италиански нашественици. Гръцките власти постоянно отказват да гарантират завръщането на тези албански семейства в Гърция и връщането на имуществото им. Не само, че отхвърля, но Гърция дори не иска да чува нищо за Чамерия.  Разбира се Атина в преговорите с Тирана не забрави да прехвърли пари от секретните фондове на албански медии и някои други сектори. Целта бе Албания да води пропаганда в полза на Гърция. Сумите предоставени от секретните фондове изглежда са толкова големи, че на 17 октомври 2018 година гръцкият външен министър Никос Коциас бе принуден да подаде оставка.

Внимание привлича и още един момент от сближаване между Атина и Тирана продължаващо от 2016 година насам. А именно резрешението, което бе дадено за разследването на тленните останки на гръцките войници, умрели на територията на Албания по време на гръцко-италианската война от 1940-1941 година и погребването им в монументални гробове. Именно в близост до един подобен монументален гроб албанският гражданин от гръцки произход Константинос Кацифас бе убит от албанската полиция на 28 октомври 2018 година. Този инцидент стана причина за отправянето на взаимни предизвикателства между Гърция и Албани, но от друга страна както Атина така и Тиран полагат усилия да не се навреди на положителната атмосфера, която бе обезпечена през последните години. Наред с това обаче медиите на двете страни продължават да си отправят взаимни обвинения относно случая с Кацифас.

В крайна сметка този случай показа, че историческите събития на Балканите с лекота могат да предизвикат нестабилност в региона. След като съществува исторически заден план дори и обикновен полицейски инцидент може да се превърне в сериозен проблем. Освен това в бъдеще Кацифас ще бъде лансиран като герой от гръцките националисти и ще бъде помнен от албанците като предател.

Предложихме ви коментара на доктор по политическите и икономически науки Ерхан ТюрбедарОще новини по темата