Балканите- Текущи събития 41

Мястото на Балканите в общата външна политика и политика за сигурност на ЕС...

Балканите- Текущи събития 41

           Основите на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС бяха положени по време на войната на територията на бивша Югославия през 90те години на ХХ век. През тези години Балканите послужиха като тестово поле за външната политика на ЕС. Благодарение на опита придобит в този регион, Брюксел стана по-компетентен по отношение на обезпечаването на мира и стабилността.

         Сътрудничеството в сферите на външната политика и отбраната в страните от Западна Европа започна да се чувства осезаемо към средата на 20 век. Окупацията на Южна Корея от страна на Северна Корея през 1950те години и амбициите на Сталин в Централна Европа  подхраниха идеята за установяването на сътрудничество в  Западна Европа в сферата на отбраната. Наред с това обаче през този период някои европейски страни и на първо място Англия не бяха готови да правят отстъпки от националната си независимост. Именно заради това инициативите за Европейската отбранителна общност и Европейския политически съюз не пожънаха желания успех. След това европейците останаха принудени да чакат Договора от Маастрихт за да бъде обезпечено сътрудничество в сферите на външната политика и сигурността. Договорът от Маастрихт влезе в сила на 1 ноември 1993 година и доведе до създаването на ЕС.

         Войните на територията на бивша Югославия от началото на 90те години на 20 век бяха първото важно предизвикателство за ЕС по отношение на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС. За съжаление обаче през този период ЕС не постигна съществен успех на Балканите. Основната причина за това бе че поради своите лични интереси страните членки на ЕС не съумяха да определят ефективна политика в региона. Именно заради това за разрешаването на кризата на Балканите бе изпитана нужда от намесата на САЩ, което на свой ред урони имиджа на ЕС. Въпреки това войните на Балканите през 1990те години, организираната престъпност  и други подобни фактори оказаха важновлияние на ЕС и в резултат на това бе придадено ускорение на инициативите за полагането на основите на Общата външна политика и политиката на сигурност.

         Войните на Балканите послужиха  не само като урок за ЕС. В периода след войната бе обезпечено постоянно присъствие на ЕС на Балканите от политическа, икономическа и военна гледна точка.  Задълженията на повечето от международните полицейски и военни мисии в Македония, Босна и Херцеговина и Косово бяха  поети от различни мисии на ЕС. С подкрепата на НАТО, Брюксел от една страна положи усилия за запазването на мира и стабилността на Балканите, а от друга страна оказа подкрепа за промените настъпили в обществата на регионалните страни, а също така включи целия регион в политиката за разширяване на ЕС.

         Всичко това послужи като сфера за добиване на опит за Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС. Благодарение на този опит компетентните лица на ЕС вярват, че може да поемат важна роля за обезпечаването на мира и стабилността в разрлични региони по света.

         Както е известно подписаният през 2009та година Договор от Лисабон укрепи още повече Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.  С назначаването на Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и със създаването на Европейска служба за външна дейност, Брюксел се надява да укрепи позициите си на глобален актьор. Наред с това обаче за да може ЕС да докаже своята компетентност в това отношение този път е длъжен да пожъне успех в страните от Западните Балкани. Наред с това трябва да се отбележи, че Брюксел, който е наясно с това предприе важни стъпки за нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово. Открито се вижда, че следваните от Брюксел политики  имат положителна роля за подобярването на отношенията между регионалните страни. Зачестилите през последно време взаимни посещения и съвместни проекти между страните от Западните Балкани са добър пример за промяната настъпила в диалога между регионалните страни. Наред с това от гледна точка на ЕС на Балканите съществуват редица важни политически въпроси очакващи разрешение. Преди всичко Брюксел трябва да намери начин да вдигне гръцката блокада пред усилията на Македония да започне преговори за членство в ЕС. Дори в бъдеще да постигнат компромис по отношение на конституционното име на Македония е много малка вероятността Брюксел да разреши самостоятелно проблемите в Косово и Босна и Херцеговина. 

 Още новини по темата