Балканите-Текущи събития 38

Целта за членство в ЕС продължава да бъде сред ключовите политики на страните от Западните Балкани...

Балканите-Текущи събития 38

Целта за членство в ЕС продължава да бъде сред ключовите политики на страните от Западните Балкани. От самото начало целта за членство в ЕС допринесе за реформирането на държавата и икономиката, за подобряването на демокрацията и за повишаването ефективността на публичните институции. В достигнатия етап страните от Западните Балкани полагат усилия за развитието на икономиките си и за ускоряването на процеса на членство в ЕС.    

През последния период регионалното сътрудничество на Балканите е съсредоточено главно над икономическите въпроси. Допитванията до общественото мнение показват, че според регионалното население безработицата и общото икономическо положение на страните са основните проблеми пред които е изправен региона.

От десетки години насам балканските страни не съумяват да се наредят сред развиващите се страни. Делът на страните от Западните Балкани в световния БВП през 1980 година бе 0,38%, а през 2008 година се понижи на 0,18%. След тази дата под въздействието и на глобалната икономическа криза социалноикономическите проблеми в Балканските страни се задълбочиха още повече. В днешно време всички регионални икономики отново набраха ход, но въпреки това за да поддържат реален растеж от 4% до към 2023 година ще трябва да разрешат проблемите пред които е изправен трудовия пазар.

Според резултатите от проучването „Балкански барометър 2018”  21% от анкетираните са декларирали, че не успяват да си плащат сметките и наема, 19 % сметките за отоплението, а 40% са заявили, че се чувстват под риск да изпаднат в бедност. От друга страна деловия свят също е изправен пред редица различни проблеми. През миналата година 38% от компаниите в западнобалканските страни е трябвало да намерят решение на просрочените плащания.

За подобряването на конкурентоспособността и икономическото развитие на  западнобалканските страни се изпитва нужда от постоянен прилив на чужд капитал, тъй като частния сектор в тези страни е слаборазвит. Водени от убеждението, че самостоятелно не са в състояние да преодолеят тези проблми страните от Западните Балкани се опитват чрез предприемането на стъпки на регионално ниво и задълбочавайки сътрудничеството да защитават общите си интереси и да ускорят процеса на членството си в ЕС.

В рамките на срещата на високо равнище на страните от Западните Балкани, която се проведе на 10 ти юли 2018 та година в Лондон бяха обсъдени инфраструктурните проекти, насочени към развитието на транспортните и енергийните връзки в региона. Освен срещата на върха в Лондон и другите подобни срещи организирани през изминалите години в Триест, Париж, Виена и Берлин по въпроса играят положителна роля за реформите, които трябва да бъдат реализирани по пътя за членство в ЕС.

Етапът достигнат по отношение на регионалното сътрудничество прави належаща силната парламентарна подкрепа. Някои парламентарни форуми в региона не само че улесняват регионалната комуникация, но също така оказват принос за интергацията на региона с ЕС.

Съветът за регионално сътрудничество (СРС) в Сараево е най-важната организация съблюдаваща общите интереси на балканските страни. СРС оказва важен принос за развитието на регионалното сътрудничество, а освен това оказва подкрепа за политическите, икономически, социални и институционални реформи и процеса за интеграция с ЕС.

С подкрепата на тези организации и с мероприятията реализиращи се на регионално ниво, балканските страни полагат усилия да си изградят нов имидж. Балканите искат да се сбогуват с имиджа си на нестабилен регион, борещ се с беднотията и да бъдат възприемани като регион укрепил държавните си институции, притегателен център за чуждестранните инвестиции и регион интересуващ се от житейския стандарт на гражданите си. За съжаление обаче балканските страни трябва да работят още много по въпроса. За придаването на ускорение на процеса на членство в ЕС регионалните страни са длъжни да предприемат по-решителни стъпки както на национално така и на регионално ниво за гарантирането на върховенството на законите и развитието на икономическото управление и административния капацитет. Освен това трябва да избягват стъпки и изявления обтягащи двустранните отношения. До нова среща!Още новини по темата