Балканите-Текущи събития 35

Безнес средите в страните от Западните Балкани не са оптимистично настроени по отношение на бъдещето...

Балканите-Текущи събития 35

Съветът за регионално сътрудничество подготви анкета „Балкански барометър 2018“ разкриваща очакванията относно бъдещето на деловия свят в страните от Западните Балкани. Проучването обхващащо 1200 компании показва, че безнес средите в страните от Западните Балкани не са оптимистично настроени по отношение на бъдещето.

Проучването обхваща по 200 фирми от Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Македония и Сърбия. 29 % от анкетираните  бизнесмени вярват, че икономическото положение в страната, в която живеят се е влошило през миналата 2017 година, а 36% очакват подобрение на икономическото състояние през настоящата година. Според резултатите от анкетата през 2017 година в бизнеса на 45% от фирмите в областта почти не е настъпила промяна, бизнеса на 14% се влошил, а при 40% от фирмите се наблюдава подобрение. За малките фирми положението е било по-трудно. 50% от фирмите очакват в бъдеще ръст в търсенето на произвежданите от тях стоки или предлаганите услуги.

През 2017-та година 58% от фирмите не са направили промени с персонала, 10% са намалили числеността на персонала си, а 32% са го увеличили. В общи линии фирмите участвали в анкетата в общи линии почти нямат опит по отношение на работата с чужденци.

64% от фирмите са намират персонала, от който се нуждаят чрез лични препоръки, а не чрез обяви. Само 26% от фирмите са давали чести обява за работа по вестниците и във виртуалната среда.

Мнозинството компаниите са доволни от персонала си от  и образованието им. Всъщност фирмите обект на праучването не са много иновативни, но и нямат тенденция да работят на международно ниво и именно поради това с лекота заявяват, че са доволни от квалификацията на своите служители.

Според резултатите от проучването „Балкански барометър“ само 9% от фирмите са установили сътрудничество с университетите и са инвестирали за проучвания и модернизация. 59 % от фирмите включени в проучването вярват, че са разработили някои новости в периода 2015- 2017-та година в производството на стоките и в предлаганите услуги или в доставките. Новите технологии по принцип са нови машини или ново оборудване. Вместо провеждането на технологични проучвания фирмите в региона предпочитат да инвестират в обучението на своя персонал.

Според бизнесмените в страните от Западните Балкани най-големите пречки пред развититео на бизнесама им са високите данъци, политиката по заетостта и законите за минималната работна заплата. През 2017 година едва 30% от фирмите са се възползвали от банков заем.

Въпреки че само 46% от фирмите са заявили, че  Централноевропейското споразумение за свободна търговия /ЦЕФТА/ 2006 е доходоносно гледат топло на засилването на търговските връзки между страни от Западните Балкани. Всъщност резултатите от проучването „Балкански барометър” показват, че балканските страни осъществяват по-голям внос на стоки и услуги от колкото износ. 87% от стоките и услугите на фирмите участвали в проуването се предлагат в страната, 6% в страните от ЕС и едва 5 % от продажбите на въпросните фирми са реализирани между балкански страни тема на проучването. 74% от нуждите от машини, производствени суровини и други се снабдяват от страната.

Проучването „Балкански барометър” показва, че в заподнобалканските страни действат много малко многонационални компании. Именно заради това броят на фирмите произвеждащи междинни стоки за големите компании е ограничен.

Мнозинството от бизнесмените от страните от Западните Балкани  гледат топло на членството в ЕС и само 9% от анкетираните са на мнение, че членството в Съюза ще има отрицателно влияние върху бизнеса. По принцип експортните фирми са по-положително настроени по въпроса с членството в ЕС. От друга страна фирмите провяват привидно чувствителност относно опазване на околната среда. В действителност обаче не съществуват достатъчно доказателства, че експортните фирми вземат мерки срещу замърсяването на околната среда.

И на последно място фирмите от балканските страни са на мнение, че правителствата не се допитват до тях при подготовката на законите регулиращи тяхната дейност. Освен това, както показват различни доклади компаниите в Западните Балкани са обречени да водят бизнес в среда, в която подкупите са широко разпространени.  Още новини по темата