Балканите-Текущи събития 32

Изминаха 27 години от войната в Хърватия в процеса на разпадането на Югославия...

Балканите-Текущи събития 32

Изминаха 27 години от войната в Хърватия в процеса на разпадането на Югославия. Въпреки че в днешно време  страните от бивша Югославия се опитват да поддържат добросъседски отношения между тях продължават да съществуват разногласия относно случилото се по време на войната. В 23тата годишнина от мащабната военна операция "Буря" допринесла за вземането под контрол на териториалната цялост на Хърватия, хърватите честваха 5ти август като края на сръбския експанзионизъм. В Сърбия разпадането на Република Сръбска Крайна, която бе създадена в началото на 90те години на ХХ век на територията на Хърватия бе оприличено на геноцида в Сребреница. В рамките на операцията „Буря” са били убити 2 500 сърби и близо 200 000 сърби са били прогонени от Хърватия.

Голяма част от територията на Хърватия бе осовободена през първите 4 дни на операцията „Буря” провела се в периода 4-26ти август 1995та година. Част от сърбите останали принудени да напуснат спасените земи се заселват в Сърбия, а известна част в Босна и Херцеговина. Сърбия отбелязва деня като ден на „етническа чистка”, а хърватите честват 5ти август като ден на победата на национално-освободителната война.

Потребността от започването на военната операция „Буря” възникна още в началото на процеса на разпадане на Югославия. След като разпадането на Югославия става неизбежно, по заповед на Белград сърбите в Хърватия се надигат и през 1991ва година провъзгласяват създаването на Република Сръбска Крайна върху 1/3 от териториите на Хърватия.Паралелно на това хърватите са прогонени от тези земи влезли под контрола на сърбите, а имуществото им е било разграбено. До започването на военната операция „Буря” краинските сърби с подкрепата на Белград се опълчват на хърватската администрация.

При всяка възможност хърватските власти отстояват, че операцията „Буря” се е провела в съотвествие с военните правила и международните договори. Освен това операцията „Буря” се окачествява като най-важната операция от хърватската национално-освободителна борба. Поради престъпленията извършени в хода на операцията тримата хърватски генерали, които бяха изправени пред Международния наказателен трибунал за бивша Югославия бяха пуснати на свобода през 2011 и 2012та година.

Един от въпросите будещ най-голям интерес е защо Сърбия и босненските сърби на са помогнали на своите сънародници в Хърватия. Според някои тези Балград е приел да се откаже от Република Сръбска Крайна в рамките на гаранциите дадени за запазването на Република Сръбска в Босна и Херцеговина. През този период падането на Република Сръбска Крайна бе възприемано от някои западни страни като задължително условие за подписването на всеобхватно мирно споразумение на Балканите. Западните страни позволиха падането Сребреница през юли 1995та година и падането на Република Сръбска Крайна  през август 1995та година. Преди тези събития нито Загреб нито Белград бяха готови да подпишат мирно споразумение. На 21ви ноември 1995та година, три месеца след падането на Крайна и Сребреница бе подписан Дейтънския мирен договор от президента на остатъчна Югославия Слободан Милошевич, президентът на Хърватия Франьо Туджман и президентът на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович. Несъмнено някои от събитията случили през 90те години на ХХ век на Балканите продължават да си остават загадка.  Също така страните продължават да предават случилото се по време на войните едностранно и според собствените си интереси. Единствената истина, която е известна на всекиго е че бившия сръбски лидер Слободан Милошевич по време на военната операция „Буря” се бореше само за своето кресло. В продължение на политическата си кариера същинската цел на Милошевич бе да запази креслото си.Още новини по темата