Балканите-Текущи събития 30

За развитието на регионалното за сътрудничество на Балканите и за разпространението на икономическото развитие на регионално ниво се изпитва нужда от качественна транспортна инфраструктура...

Балканите-Текущи събития 30

За развитието на регионалното за сътрудничество на Балканите и за разпространението на икономическото развитие на регионално ниво се изпитва нужда от качественна транспортна инфраструктура. Наред с това обаче транспортната инфрастурктура в страните от Балканите е много по-назад от тази в страните от ЕС. Балканските страни опитващи се да усъвършенстват транспортната си инфраструктура изпитват сериозен недостиг на финансови средства.

От гледна точка на транспорта би могло да се каже, че Балканите са със стратегическо значение. Балканите са на кръстопът между Европа, Азия и Африка и страните от региона имат излаз на общо 6 морета. Някои пристанища на страните от региона имащи излаз на Адриатическо, Йонийско, Егейско, Мраморно, Черно и Средиземно море съдействат за по-широките международни връзки на Балканите. От гледна точка на въздушния транспорт географското местоположение на Балканите е важен преходен маршрут към Западна и Централна Европа, Близкия Изток и към някои по отдалечени страни.  Погледнато от тази гледна точка си заслужава да разгледаме по–обстойно транспортната инфраструктура на Балканите.

В общи линии транспортната инфраструктура на Балканските страни не е много развита. Например според данните на Доклада за глобалната конкурентоспособност за 2017 година Босна и Херцеговина се нарежда на 125-та позиция сред 137 страни по отношение на качеството на магистралите си. Сред въпросните 137 страни състоянието на магистралите в Румъния, Сърбия и Албания е най-лошо. Хърватия и Гърция пък се нареждат на 49-то и 60-то място. Положението на железопътния транспорт в Балканските страни също е много под  това в страните от ЕС.

По-голямата част от транспортните инвестиции в балканските страни са реализирани през 70-те и 80-те години на 20 век, но в последвалите години поддръжката и ремонта са били пренебрегвани в значителна степен. Наред с това разпадането на Социалистическа Федеративна Република Югославия, войните, ембаргото, политическата и икономическа дестабилност са другите причини обясняващи изостаналата транспортна инфраструктура на балканските страни. Половин вековият период на планова икономика също бе пречка пред изграждането на конкурентноспособна и ефикасна транспортна система в страните от Балканите. През този период пътищата и границите на Балканите служеха не за свързването и сближаването на отделните страни, а за абстрахирането им.

Според различни доклади институциите и следваните политики в транспортния сектор в балканските страни също се характеризират като слаби. Според същите тези доклади усилията за подобряване само на транспортната инфраструктура не биха могли да осигурят устойчива мобилност на Балканите, без да бъде въведена нова правна и институционална рамка за транспортния сектор.

ЕС е важен фактор за модернизирането на транспортната система в страните от Балканите. Брюксел, който полага големи усилия за преодоляването на големите различия в транспортните системи на страните от Западна и Източна Европа от една страна разпространява сред новите членове стандартите изисквания в сектора на транспорта, а от друга страна се опитва да включи потенциалните страни членки в транспортната система на ЕС. В тези рамки ЕС работи за подобряването на транспортната инфраструктура в страните, които бяха приети в Съюза по време на последните вълни на разширяване.

Поради малкото участие на частния сектор, страните от Западните Балкани се нуждаят от постоянен приток на чужд капитал за подобряване на инфраструктурата и повишаване на конкурентоспособността. Водени от съзнанието, че не биха могли да се справят лесно с тези предизвикателства, през последните години страните от Западните Балкани полагат усилия да предприемат стъпки на регионално равнище, да действат съвместно, да преследват общи интереси и да реализират целта за членство в ЕС. Главно в рамките на Берлинския процес страните от Западните Балкани обсъждат развитието на физическата инфарструктура, а така също и хармонизирането на политиките, прилагани в транспортния сектор. Годишните срещи на високо равнище на страните от Западните Балкани, провеждани в рамките на Берлинския процес, се превърнаха в най-важното регионално събитие, насочено към подобряването на транспортните и енергийните връзки в региона.

Предложихме ви коментара на доктор по политическите и икономически науки Ерхан Тюрбедар...Още новини по темата