Балканите-Текущи събития 10

Според проучване проведено от Центъра за изследване на демокрацията със седалище в българската столица София, подкупите в България са 2-3 пъти по-широко разпространени в сравнение с останалите европейски страни...

Балканите-Текущи събития 10

Според проучване проведено от Центъра за изследване на демокрацията със седалище в българската столица София, подкупите превърнали се в една от най-широко разпространените обществени болести в България са 2-3 пъти по-широко разпространени в сравнение с останалите европейски страни. Някои проучвания проведени в Румъния пък показват, че 96% от гражданите приемат корупцията като най-голямото зло на ежедневието. Според министерството на сигурността на Босна и Херцеговина широко разпространената корупция в страната е създала подходяща обстановка за воденето на престъпна дейност. По същия начин в Сърбия и Черна гора систематичните подкупи са най-големия обществен проблем. Тези примери припомнят, че рушветчийството е един от най-важните проблеми пред които са изправени балканските страни.

Въпреки че рушветчийството и другите корупционни престъпления съществуват още от античността, икономическите и социални щети причинени от корупционните престъпления през последните 25 години започнаха да будят голямо внимание. Различни фактори като географското местоположение на Баланите, разпадането на Титовска Югославия, войните от 90те години на ХХ век и годините на икономическа трансформация обослувиха създаването на среда подходяща за развитието на корупцията.

Например през 90те години на ХХ век държавните учреждения на Сърбия, която бе въвлечена от война във война, бе бомбардирана от НАТО и живя под ембаргото на ООН и ЕС също бяха забъркани в сериозни креминални дейности. През същите години  в Хърватия само личностите поддържащи близки връзки с управляващата партия водиха успешен бизнес. Връзките между престъпниците и държавните ведомства в България бяха на дневен много дълго.

Въпросът с борбата с корупцията бе поставен с голямо закъснение в дневния ред на Балканските страни поради усилията положени за развитието на новосъздадените държави и поради други фактори като заплахите относно националната сигурност и малцинствата. Интеграцията на балканските страни с европейските и атлантически институции се превърна в основна външнополитическа цел след, което въпроса с корупцията излезе пред тях като неделима част от задължителните реформи. Главно в докладите подготвяни от Европейската комисия се акцентира какво трябва да правят страните от Западните Балкани в борбата срещу корупцията.

За разлика от близкото минало днес в балканските страни съществуват неправителственни организации, които може да поемат активна роля в борбата с корупцията. От друга страна благодарение на кампаниите водени от неправителственните организации и медийните органи срещу корупцията и дейностите за повишаване на осведомеността вече съществува необходимата обществена подкрепа в балканските страни относно борбата с корупцията. Въпреки тези положителни събития, в различни доклади балканските страни продължават да получават много ниски оценки по въпроса с корупцията. Например в докладите на международната асоциация "Прозрачност без граници" се акцентира, че корупцията в балканските страни все още е най-висока спрямо другите европейски страни. Според други международни организации механизмите за борба срещу корупцията в Балканските страни са напълно надостатъчни. В докладите на Европейската комисия за напредъка осъществен от страните от Западните Балкани пък се подчертава, че недостатъчната борба срещу корупцията продължава да бъде общ проблем за всички страни от Западните Балкани. България и Румъния въпреки, че са членове на ЕС много често са критикувани от Брюксел по въпроса с корупцията.

С фондовете заделяни от международните финансови учреждения за борба с корупцията се полагат усилия да бъде  засилен контрола упражняван от неправителственните организации в балканските страни. Паралелно на това се упражнява натиск над правителствата на регионалните страни за провеждането на необходимите реформи. Основната причина за неуспеха в борбата срещу корупцията продължава да бъде липсата на политическа воля. Именно заради това се изпитва нужда от разработването на други стратегии, които да обезпечат поемането от политическите партии на по-активна роля. Освен това трябва да подчертаем, че борбата с копупцията е от жизненоважно значение за укрепването на развитието, стабилността, демокрацията и върховенството на законите на Балканите.

Предложихме ви коментара на доктор по политическите и икономически науки Ерхан Тюрбедар...

 

 

 Още новини по темата