Багрите на Анадола-1

Каньонът Язълъ...

Багрите на Анадола-1

В днешната ни рубрика искаме да ви запознаем с една друга краска от багрите на Анадола. Това е каньонът Язълъ, който е разположен на древния кралски път и се намира в границите на община Сютчюлер окръг Ъспарта. Каньонът разположен в непосредствена близост до село Чандър на десет километра от Сютчюлер представлява природен парк който омяййва със своята природна крсота преплетена с красотата на мостовете и който радва окото и поражда огромна радост в душата на посетителите.

       Планинският масив Дедегьол в състава на Западните тавърски планини, заедно с планинския масив Анамас се среща в границите на окръг Ъспарта с долината Йъланлъ и езерото Ковада. Изглежда сякаш целта на тази среща е да се очертаят границите на община Сютчюлер. Общната е получила името си след като емигриралите в големите градове селяни са започнали да се занимават с продажбата и преработката на мляко. Тук не трябва да се пренебрегва и въздействието на традициите на културата на юруците и на географските особености на региона. Този географски район никога не изпраща тъжни своите гости. Някои посещават античния град Адада, някои стават почетни гости на селска сватба, други се веселят на трапеза украсена с пъстърва, трети събират пъстрите полски цветя, а някои се впускат в пътешествие в каньона Язълъ. Ако вие поемете на авантюра в каньона, най-напред ще останете удивени от красотата на птицата наричана тук Ялъчапкънъ. Тази изпъстрена птица лови риба в плитчините на реките. След това ще стъпите по камъните на древния кралски път в каньона. Каньонът пази този път като най-ценно съкровище. Една катеричка слизда от едно дърво на земята, изглежда ви с изпитателет поглед и след това се скрива подскачайки в гората. При влизането в парка може да видите лагера истроен от скалолазите които много често посещават каньона. Тук винаги можете да срещнете и екипи за спасяване и търсене и групи бойскаути.

        Преход............

        Един от най-хубавите паркури за трекинг в страната и се намира на пътя водещ към каньона. Покрай пътеката се редят борове, дъбове, диви маслини, давинови дървета, а вие сте придружавани от течащата долу река Гьоксу. През есента каньонът се къпе в заслепяващата светлина на краските. Пожълтелите листа се отразяват в сините води на реката. През пролетта трясъкът на кълвачите се смесва с песните на славеите и чуруликането на другите птички. През лятото треперенето на листата на дърветата разхлажда посетителите. За наблюдателите на птичия живот, районът около каньона Язълъ представлява съкровище. Дълбочината на каньона който е бил щедро надарен с красотите на природата се мени между 100 и 400 метра. Скалният напдис който ще срещнете разхождайк се в парка обхващащ площ от 600 хектара е дал името на каньона. По време на строежа на път част от скалния надпис е пострадала но в надписа се говори за прочутия философ Епиктетос който се е родил роб а след това е станал прочут философ. Освен това има информация за кралския път и се дават правилата които трябва да се спазват от пътниците. Стихът написан върху каменния блок гласи следното-Пътнико, подготви се и поеми на път но трябва да знаеш следното, само този който е свободен в съзнанието си може да е свободен човек, мярката на свободата е в неговата природа. Ако е сърдечен врешението си, ако е с честно сърце, ето това прави хората благородни. С това се възвишава човек, а не с грешките си.

        Философът Епиктетос за когото се говори в надписа е роден през 55та година от новата ера във фригийския град Хиераполис. Според него физическите качества, външният облиик или придобите с рождението привилегии и социално положение не са признак за върховенство тъй като са неща оставащи извън човешката воля.

       След като прочитаме тези строфи разкриващи ни една жизнена философия, достигаме до една поляна след 45 минутно ходене по брега на река Гьоксу. Ако пристигнете през пролетта ще попаднете в цветна нива. През лятото, желаещите могат да се разхладят в студените води на басейните образували се в скалите, или пък да се изтегнете на зелената трева, а може да се покатерите на клоните на столетния явор съпротивляващ се на разрушителното влияние на времето. В каньона можете да проследите и ри естествени услъвия живота на обитателите му. Можете да видите как от гнездото си се пръскат като пилци по четирите краища на каньона малките жълти паячета, или пък как се раждат пеперудите с крила обагрени в цветовете на дъгата, можете да се полюбувате на подскоците на пъстървата попаднала в хвърлените в реката мрежи, можете да се любувате на красотата на обагрените с жълрти петна като тигърска кожа листа, на цикламените и другите растения. Ако видите челрвения лешояд или пък дива коза, трябва да знаете че сте в щастлив период от живота ви. Но не забравяйти че всеки момент можете да видите заек, лисица или скални яребици.

      Този природен парк е разположен върху античния кралски път. Този древен римски път по който са пътували двуколки, преди около сто години се е използвал и от местното население. Каньонът има култово значение и за християните тъй като оттук е преминал на път от Перге за Псидия Антиохея свети Павел. ХПрез последните години голяма популярност придоби маршрутът следват от Свети Павел в Анадола и заедно с ликийския път се превърнаха в популярни маршрути за туризъм. Затова тук винаги можете да видите туристи бродещи с карти в ръцете.


Етикети: Анадол

Още новини по темата