Балканите-Текущи събития 96

Първите тюркски племена на Балканите се заселват още през периода на преселението на славяните...

Балканите-Текущи събития 96

Първите тюркски племена на Балканите се заселват още през периода на преселението на славяните. Древните паметници и останки на Балканите доказват, че преди Османската държава тук са се заселили различни тюркски племена. Следи на Балканите са оставили различни тюркски племена като авари, печенеги, огузи и кумани.

През 1352ра година османските турци превземат крепостта Цимпе на полуостров Галиполи, с което започва 350 годишното напредване на османските турци към Централна Европа. През втората половина на 14ти век почтни никой в Европа не е предполагал, че Османската империя може да бъде възпряна едва пред Виена. Погромът по време на втората обсада на Виена през 1683 година поставя началото на разпадането на Османската държава. Процесът на изтеглянето на османските турци от Централна Европа и Балканите продължава близо 210 години и приключва с Балканските войни в периода 1912-1913 години.

В процеса на изтеглянето на Османската държава от Балканите местното мюсюлманско население е подложено на систематични насилия. Преди всичко мюсюлманското население е било принудено да се изсели от областите, където Османската държава е претърпяла поражение.

По време на въставането на гърците през 1821ва година са регистрирани първите случай на етническа чистка и принудително прогонване на турци и мюсюлмани от Балканите. Клането в Триполица е една от най-големите трагедии в историята на турците. Издевателствата от Триполица се превръщат в модел за другите балкански народи въстанали в последвалите години срещу Османската държава. В резултат на тези методи в известна степен турското присъствие на Балканите е намалено.

Според  американският историк Джъстин Маккарти преди Балканските войни в европейските територии на Османската държава с изключение на Албания са живеели 2 милиона 315 хиляди и 293 мюсюлмани, а след войните мюсюлманското население е намаляло на 1 милион 445 хиляди и 179 души. Според Маккарти по време на балканските войни са загинали 632 хиляди и 408 мюсюлмани, а 812 хиляди и 771 са били принудени да мигрират към Анадола. Историкът Стефанос Йерасимос пише, че същинската цел на Първата световна война е била прогонването на турците от Европа.

След изтеглянето на Османската държава от Балканите на местното турско население винаги е било гледано с подозрение и винаги са били отчуждавани. Освен това в отделните държави на Балканите тиранията срещу турците продължава през различните периоди в различна степен. Например турците в България и Западна Тракия бяха цел на различни асимилационни политики. Масовите кланета и геноцида, на които бяха подложени бошняците по време на войната в Босна и Херцеговина в периода 1992-1995та година бяха причина за изживяването на трагичен период на Балканите и в края на 20тия век.

Тези политики насочени срещу турците и другите родствени общности промениха из основи етническата и езикова карта на Балканите. Според официалните данни днес на Балканите живеят близо 8 милиона и 250 хиляди мюсюлмани, което съставлява 12 % от общото население на Балканите. Според Кемал Карпат провел обстойно проучване във връзка с османското население през втората половина на 19ти век мюсюлманското население е съставлявало 43% ог общото население. Тази голяма разлика сама по себе си изисква да бъде проучен процеса и причините за намаляването на турското и мюсюлманско присъствие на Балканите.

В днешно време в балканските страни се случиха важни промени интересуващи от близо и турското малцинство. Част от балканските страни бяха приети в НАТО и ЕС, а останалата част от тях напредват по пътя към членство. Това, което е по-важното е че в днешно време всички регионални страни са управлявани от демократично избрани правителства. По този начин Балканите навлязоха в процес, в който се превръщат в по-сталбилен регион, в който законите функционират в значителна степен, демокрацията се развива, а човешките права са под гаранция. В почти всички Балкански страни законовия и политически статут на малцинствата е подобрен. Наред с положителните отражения на тези събития върху ежедневието на турците на Балканите в някои страни някои проблеми все още продължават. От време на време проблемите пред които са изправени турците на Балканите продължават да идват на дневен ред.

 Още новини по темата