Балканите-Текущи събития 94

Проектът за ЖП линията Баку-Тбилиси- Карс, който е важна част от проекта за „Новият път на коприната” бе открит с церемония...

Балканите-Текущи събития 94

Проектът за ЖП линията Баку-Тбилиси- Карс, който е важна част от проекта за „Новият път на коприната” бе открит с церемония. Въпросната ЖП линия освен, че обезпечава непрекъсната ЖП връзка между Турция, Кавказката област и Централна Азия е важен алтернативен транспортен коридор, а освен това се предвижда да поеме роля и за железопътния тарнспорт от Китай за Европа. Благодарение на ЖП линията Баку-Тбилиси-Карс и балканските страни ще може да поемат по-активна роля за съживяването на историческия Път на коприната.

С приключването на периода на Студената война и с преминаването на страните от бившия Източен блок към свободната пазарна икономика страните от Западна Европа започнаха да търсят транпортни маршрути, които да обезпечат бърз и ефтин достъп до пазарите в Азия. В тези рамки Паневропейските транспортни коридори, които започнаха да се строят през 90те години на 20 век взеха предвид и нуждата от достъп до азиатския пазар. Паралелно на това бяха започнати дейности за съживяването на сухопътния транспортен мост между Европа и Азия. От друга страна бе разработен и проекта за транспортния коридор „Европа-Кавказ- Азия” /ТРАСЕКА/ предвиждащ свързването на Европа и Азия. С този проект се предвижда 4, 7, 8 и 9 Паневропейски транспортни коридори да бъдат свързани със страните от Централна Азия през Балканите, Черно море, Турция, Кавзакзката област и Каспийско море. Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) оказа важен принос за инциативите за удължаването на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) до азитаския континент. Освен това принос за разрешаването на проблемите в сухопътния транспорт между Европа и Азия и за създаването на нови възможности изиграха и някои международни учреждения като Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU), Европейската конференция на министрите на транспорта (ECMT) и Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихия океан (UNESCAP).

Икономическата комисия на ООН за Европа в рамките на втората международна евразийска транспортна конференция през 2000 година определи 4 евразийски сухопътни транспортни коридора свързващи страните от ЕС с Азия, а именно „Транс-Сибирия”, Кавказ- Азия”, „Южен коридор” и транспортния коридор „Север-Юг”. Сред приоритетните проекти определени в тези рамки бяха и основния маршрут на транспортния коридор „Европа-Кавказ- Азия” /ТРАСЕКА/ и маршрута свързващ България през Турция и Иран с Афганистан и Китай. Тези два маршрута на свой ред правят възможно съживяването на историческия Път на коприната през Балканите и Турция.

Турция играе ролята на мост между Азия, Европа и Африка. 4, 8 и 10 Паневропейски коридори включват Турция в Панверопейската транспортна система с непрекъсната сухопътна връзка. За свързването на Европа и Азия през Турция съществуват два варианта през Иран или през Кавказката област.

Най-голямата пречка пред прехода през Иран е езерото Ван. Поради факта, че фериботите използвани в езерото са с остаряла технология и с нисък капацитет не посрещат търсенето. Алтернативата за свързване през Кавказката област е проблемна поради факта, че границата с Армения е затворена от 1993 година насам. Поради тези пречини Турция се занимава сериозно със строежа на чермонорската магистрала, която повиши качеството на връзката между Паневропейската транспортната мрежа и транспортния коридор ТРАСЕКА. Освен това приключиха и проектите „Мармарай” и проекта за ЖП линията Карс-Тбилиси, които обезпечиха непрекъсната железопътна връзка между Европа и Азия. Очаква се ЖП линията, която ще бъде открита по моста „Явуз Султан Селим” да окаже принос за железопътната връзка между Европа и Азия.

Освен това в рамките на преговорите, които се водят с китайските власти на дневен ред е и модернизирането на съществуващите железопътни връзки между Турция и Китай. С цел улесняването на граничните преходи експлоатацията и модернизацията на някои гранични пунктове в Турция се осъществява от Съюза на търговско-промишлените палати и стокови борси на Турция (TOBB).

С пускането в експлоатация на ЖП линията Баку-Тбилиси-Карс ще бъде поощрено сътрудничеството между Европа, Черноморския регион, Кавказката област и Азия, а това на свой ред ще създаде нови възможности от гледна точка на Турция. Благодарение на  Пътя на коприната,  Турция ще съживи и търговията си. Всъщност се очаква ЖП линията Баку-Тбилиси-Карс да има положителен принос за икономиката и социалния живот на всички страни през които преминава. Наред с това обаче за да може Пътя на коприната да бъде съживен в истинския смисъл на думата е от голямо значение не само преструктуринането на транспортната инфраструктура на Турция, но така също и транспортните инфраструктури на балканските и азиатските страни. Освен това  маршрута на транспортния коридор ТРАСЕКА обезпечаващ достъп през Черно и Каспийско морета до страните от Далечния Изток ще продължи да бъде конкурент на ЖП линията Баку-Тбилиси-Карс. Още новини по темата