Балканите 30

Анализ на актуалните събития на Балканите...

Балканите 30

През последните години, нараства интересът на международни актьори като САЩ и ЕС към Черноморския регион. За тях този регион представлява мост за транспортиране на енергийните залежи от изток на запад и щит който предпазва Европа от проникването на терористи и на престъпни групировки. Поради своето географско разположение България и Румъния са важен елемент на този щит.

До 1991 година всички страни в Черноморския регион, с изключение на Турция, бяха под влианието на Москва. След разпадането на Варшавския договор, този регион попадна под влиянието и на другите световни актьори и това доведе до промени в равновесието на силите в региона. След приемането на България Румъния за член на НАТО, и с включването на западните брегове на Черно море в границите на алианса, този регион придоби още по-голямо значение от гледна точка на сигурността на евро-атлантическия блок.

За Вашингтон, България и Румъния, в които на власт се намират дружествено настроени правителства, имат важно стратегическо значение. Тези две страни дават на НАТО възможност да наложи контрол над Черно море и същевременно се явяват и трамплин за разпространяване в Кавказ и Близкия изток, а също така и за транспортирането на централноазиатските и каспийски енергийни източници в Европа и намаляване по този начин на обвързаността към руските енергийни източници.

Американската стратегия в региона има две основни насоки. България и Румъния разрешиха откриването на американски военни бази на своя територия и по този начин поеха важна роля в региона. Също така САЩ се възползват от двете страни като плацдарм за включването на Черно море в сферата на действие на алианса.

Геополитическите цели на САЩ в черноморския регион се припокриват и с целите на правителствата на България и Румъния. И двете страни се нуждаят от военния щит на САЩ и не желаят да предоставят изцяло своята отбрана на ЕС, защото ЕС не съумя да създаде обща отбранителна стратегия нито по време на войните на Балканите след 1990 година, нито по време на конфликтите в Близкия изток.

България и Румъния вярват че американските военни бази ще допринесат за укрепването на сигурността им, а също така ще дадат възможност и за бързото и безпроблемно модернизиране на армиите им. И двете страни получават от САЩ големи военни помощи за модернизирането на въоръжените си сили.

Освен това, естествено двете страни имати икономически интереси от предоставянето на венни бази на САЩ. С нарастването на сигурността, благодарение на американското военно присъствие, двете страни ще се превърнат в привлекателен център и за чуждестранните капиталовложители.

Също така тези две страни се надяват че с разгръщането на отношенията със САЩ, ще получат от Вашингтон по-голяма икономическа подкрепа и помощ.

На пръв поглед изглежда че България и Румъния имат една и съща роля в черноморската стратегия на САЩ. Но при по-подробно разучване, става ясно че има разлики. България отдава във външната си политика приоритет на установяването на сътрудничество със страните от региона. Българските правителства полагат усилия за да превърнат региона в транспортен, енергиен и съобщителен мост между Европа и Азия. България освен това полага големи усилия за съхрняването на стабилетата на Балканите тъй като при всяка регионална криза тя понася много тежки икономически загуби.

Румъния от своя страна отдава приоритет на чермономорския регион и оставя на второ място Балканите. Освен това тя следва доста агресивна политика по адрес на Русия. Тя иска да привлече подкрепата на Вашингтон и посредством външнополитическите си проблеми в региона. Въпросът с Трансднестърската република в Молдова, контролирана от руски сепаратисти, е един от главните за Румъния проблеми. След руската агресия в Крим, Румъния иска да има много силни връзки със САЩ и иска присъствието на американски войски на своя територия.Още новини по темата