Балканите -Текущи събития 79

Атомен бункер с ководо име "Истанбул" в сърцето на Босна и Херцеговина...

Балканите -Текущи събития  79

През периода на Студената война най-внажният въпрос безпокоящ света бе вероятността от ядрена война между супер силите за периода. Без съмнение последствията на една подобна война щяха да бъдат бедствени за човечеството. Секретните бункери построени през този период от световните лидери са показател за това колко на сериозно е била взета вероятността от избухването на ядрена война. Подобен бункер бе построен и от бившия лидер на Югославия Йосип Броз Тито. Този бункер намиращ се в град Кониц, Босна и Херцеговина свидетелства за периода на Студената война, а малка част от него е преобразена като художественна галерия, в която се експонират произведения на съвременното изкуство разказващи за периода на Студената война и войната в Босна и Херцеговина.

Това ядрено скривалище под формата на подкова построено в полите на планина Златар в град Кониц, Босна и Херцеговина бе сред най-големите тайни на югославската армия. Въпреки че е построено в периода 1953-1979 година местното население не знаеше за неговото съществуване. Отстоява се, че за проекта са знаели само 4 командващи от югославската армия. На строителите участвали в проекта не е било казано какво строят, а освен това е било поискано от тях да подпишат документ, че ще пазят в тайна строежа.

Бункерът е бил построен за лидера на Югославия Тито и военните и политически управители като предпазна мярка срещу евентуално ядрено нападение. Този бункер е най-големият на територията на бивша Югославия и е в състояние да издържи на атомна бомба с мощност 24 килотона. Скривалището е уредено така, че да посрещне всички нужди на 350 души за срок от 6 месеца. Не е известно дали Тито, който умира една година след приключването на строежа е видял завършения вид на бункера възлязъл на 4,7 милиарда долара.

В официалните регистри бункерът на Тито е известен със  съкращението ARC- „Военно превантивно командване”. Това, което е по-интересно е че кодовото име на бункера е „Истанбул”. От настоящите документи и регистри не се подразбира защо е било избрано подобно кодово име. Наред с това обаче се вярва, че това кодово име е било избрано поради подписания на 28 февруари 1953 година в турската столица Анкара Балканския пакт между Турция, Гърция и Югославия и последвалото сближаване между Югославия и Турция.

Бункерът е на дълбочина 300 метра и е с площ от 6 854 кв.м. Бункерът е оборудван с най-модерната за периода технология. На повърхвността са построени 3 малки къщи и всеки който не е запознат с въпроса дори и не би могъл да предположи, че тези 3 малки къщи крият гигантски бункер. Зад въпросните къщи има наблюдателен център, място за охраната на Тито и специално място предназначено за техническия персонал. Непосредственно след това има желязна врата с белина повече от 1 м. Зад въпросната врата пък се намира дълъг тунел отвеждащ до сърцето на бункера. В самото скривалище има противопожарни системи, водохранилища и петролни бази, климатик, болница, криптографичен център, комуникационни единици, спални, кухни, конферентни зали и други звена. Питейната вода пък се доставя от изворите на планина Златар.

Бункерът с кодово име „Истанбул”, който до разпадането на титовска Югославия бе пазен в тайна бе отворен за посетители през 2011 година. От тази дата насам скривалището на Тито е посетено от хиляди души. Тук посетителите имат възможността да направят разходка в миналото и да видят тайните помещения и всички предмети и пособия, с които е оборудван бункера. През последните години тук бе открита и художественна галерия. Произведенията на изкуството експониращи се в галерията са събрани от четирите краища на света и свидетелстват за периода на Студената война, заплахата от ядрено нападение и войната в Босна и Херцеговина в периода 1992-1995 година. Още новини по темата