Година на Турция в Китай...

През 2018 година в Китай ще бъдат организирани мероприятия в рамките на Годината на Турция...

Година на Турция в Китай...

Турските туристически агенции работещи в Китай организираха заседание в рамките на инициативата за обявяване на 2018 година за Година на Турция в Китай.

На заседанието бяха обсъдени пътищата за разрешаване на някои от проблемите които се изправят пред туристическите агенции работещи в Китай и бе подготвен план на мероприятията които ще се организират в рамките на Годината на турския туризъм в Китай.

Планът ще бъде представен за одобрение на министерството на културата и туризма на Турция.Още новини по темата