Туристите са похарчили 2,5 милиарда долара за ядене

Туристите посетили Турция през първото полугодие на 2018 година са похарчили 2,5 милиарда долара за ядене и пиене...

Туристите са похарчили 2,5 милиарда долара за ядене

Туристите посетили Турция през първото полугодие на 2018 година са похарчили 2,5 милиарда долара за ядене и пиене.

Турският статистически институт съобщи, че в периода януари-юни 2018 година Турция е била посетена от 16 милиона чуждестранни туристи.

През разглеждания период приходите от туризма възлизат на 11,5 милиарда долара, като 9,4 милиарда долара са похарчени от чуждестранните туристи и 2,1 милиарда долара от пристигналите от чужбина турски граждани.

Около 9,5 милиарда от общите приходи от туризма са за лични разходи и 2 милиарда долара са за туристически пакети.

Най-голям дял от личните разходи – 2 милиарда и 491 милиона долара са за ядене и пиене, 1 милиард 735 милиона долара са похарчени за международен транспорт и 1 милиард и 413 милиона долара за нощувки.Още новини по темата