"Икономическият растеж ще продължи и през четвъртото тримесечие"

Вицепремиерът на Турция Мехмет Шимшек заяви, че високия икономически растеж ще продължи и през четвъртото тримесечие на годината...

"Икономическият растеж ще продължи и през четвъртото тримесечие"

Вицепремиерът на Турция Мехмет Шимшек заяви, че високия икономически растеж ще продължи и през четвъртото тримесечие на годината.

Шимшек отбеляза, че благодарение на високия икономически растеж, Турция е достигнала ЕС.

Шимшек окачестви като положително събитие икономическия ръст от 11,1 % обезпечен през третото тримесечие на годината и каза, че водещите се от известно време насам кампании срещу Турция са се оказали напразни.

Шимшек прибави: „През третото тримесечие Турция обезпечи най-висок икономически ръст в Европа и сред страните от Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Важното е да се обезпечи устойчив растеж”.Още новини по темата