Ръст на индустриалното производство

Ръст на индустриалното производство през месец септември...

Ръст на индустриалното производство

Ръст на индустриалното производство.

Турският статистически институт оповести данните за индустриалното производство през месец септември.

През разглеждания период индустриалното произцводство в Турция е нарастнало с 10,4% спрямо същия период на миналата година и с 0,6% спрямо предходния месец.Още новини по темата