Na današnji dan 18.01

1886 godine - Časopis Šukuferaz tj. Bašta cvijeća je prvi ženski časopis koji je izdavan od strane Arife Hanume u Osmanskoj imperiji.

Na današnji dan 18.01

1778 godine –  Britanski moreplovac James Cook postao je prvi evropski moreplovac koji je otkrio ostrva Havaje. Cook koji je prvi put dobio naredbu 1768 godine da istražuje Veliki okean poznat je po brutalnoj kolonizaciji novootkrivenih predjela. Cook koji je tri puta organizovao velike ekspedicije ubijen je u jednom sukobu sa lokalnim plemenima na Havajima.

1886 godine – Časopis Šukuferaz tj. Bašta cvijeća je prvi ženski časopis koji je izdavan od strane Arife Hanume kćerke osmanskog Ministra obrazovanja Munif Paše. Ovo je prvi potpuno ženski časopis koji je podsticao žene na obrazovanje, edukaciji i aktivno učešće u društvenom životu. Časopis Šukuferaz tj. Bašta cvijeća tokom perioda objavljivanja zalagao se za prava žena i ravnopravnost muškaraca i žena u osmanskom društvu.

1919 godine – Počela je mirovna konferencija u Parizu nakon okončavanja Prvog svjetskog rata. Na konferenciji su ponovo zacrtane granice država u Evropi. Na ovoj konferenciji turskih gradovi poput Urfe, Antepa i Maraša ostavljeni su pod kontrolom Francuske. Na istoj konferenciji je donesena odluka da se Zapadna Anadolija preda Grcima. Na konferenciji su učestvovale SAD, Francuska, Velika Britanija, Italija i Mađarska.

1927 godine - Lozanski sporazum koji je potpisan 1923 godine od strane Turske, Velike Britanije, Francuske, Italije, Japana, Kraljevine Grčke, Kraljevine Rumunije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 18. januara 1927 godine, nije ratifikovan od strane Senata  SAD-a. I pored toga što Senat SAD-a nije ratifikovao ovaj sporazum on je ušao u historiju kao zvanični dokument osnivanja Republike Turske.Povezane vijesti