Život i običaji muslimana 3/2019

Život i običaji muslimana/Dijana Begović

Život i običaji muslimana 3/2019

     Kada se rodi dijete, kakvo će biti, samo dragi Bog zna! Dijete je najviše slično  ocu ili materi, ili kome iz njihovog roda. Kakav je otac ili mati, onakvo će biti i dijete. Ako je otac veseljak imaće veselu djecu, a pijanica rađa pijanicu. Ali i dobar otac može dobiti rđavo dijete a pijanica dobro i pobožno. Od veselih roditelja vesela su i djeca, ali i veseljak može imati neveselo dijete, nujno, kao da je rod ukopalo.

     Isto tako ne mora dijete biti ni po obličju slično ocu ili materi. Kakvo će biti dijete po obličju više zavisi od majke nego od oca. Kada je žena trudna, „baci“ se dijete ponajviše na onoga ko joj je najmiliji. Vjerovanje je bilo onomad da ako trudna žena pomisli mijenom ili uštapom na koga, i tome može da bude dijete nalik. Kada dijete u materi oživi i kada se u njoj prvi put makne, u koga ona u taj čas pogleda, onome će dijete biti slično. Razna su vjerovanja bila u Bosni pa ćemo neka i u narednim minutama pomenuti.

     Kada žena začne dijete i u tom času pomisli ona ili muž joj na koga pametna ili učena čovjeka, biće dijete učeno, a ako i nehote pomisle na koga lolu ili pijanicu, vjerovalo se, biće dijete kao i on.

     Ako mati, dok nosi dijete, voli jesti turundže, narače i tunje, biće dijete veoma lijepo. Isto tako biće dijete lijepo ako se mati, kad se dijete prvi put u njoj makne, u onom času pogleda u ogledalo.

     Kada dijete u materi oživi, pa se po njoj mnogo vrti, biće to nemirnjaković ili kakav veseljaković i teško čeka, da izađe u svijet, da provodi marifete, kunstove, umjetnosti. Ako je dijete u materi mirno, pa se jedva i miče, biće mirno i zatvoreno, neće se znati ni kruha najesti. Kada žena zatrudni, pa joj lisica ili zmija pređe preko puta, vjerovalo se tada, da će joj dijete biti sretno i da će dugo živjeti. Ako zec pređe preko puta, vjerovalo se da će dijete biti nesretno, sebično i propalica i da od njega neće biti hasne. Trudna žena trebala je da pazi i na to da ne pije i ne jede iz krnjata suda, jer koja se iz takvoga suda najede ili napije, vjerovalo se, da će joj dijete imati razrezane usnice. Isto tako trebala se paziti da se nekome ne naruga, jer će joj dijete biti šašijasto, heravih, krivih očiju. Morala je da pazi da su joj ruke sasvim čiste, jer koja bude jela brašnenim rukama, toj će dijete imati prhotine, peruti u glavi.Povezane vijesti