"Na Drini ćuprija" Historija Dubrovnika

U današnjem programu nastavićemo govoriti o Dubrovniku.

"Na Drini ćuprija" Historija Dubrovnika

" Na Drini ćuprija " Putevima Dubrovnik

                      IDUĆI PUTEVIMA I OBALAMA SREDOZEMNOG MORA DO DUBROVNIKA

 

piše: Ibro Mehmedović

 Neobična je priča o počecima širenja Dubrovnika, o padovima i uzdizanjima sa kamena, odbranama od okupatora i silnika. Svuda po Balkanu, tamo gde domoroci nisu bili sposobni da se odbrane,u tefterima “ oslobodilaca“ vazda je pisalo kako je ovamo dolazio Stefan Nemanja sa njegovom silom i pameću, da upregne Srbe gde se najbrže gine za osvajanje nove tudje teritorije i munjevitom brzinom uspostavljali vlast.

Kako bilježe putopisci, Dubrovnik je u početku bio u sastavu temeta dalmatinskog. Tamo su Srbi bili čobani i graničari prema Italiji.

Tamo su neki i šišajući ovce postali heroji, oni drugi su kao suvenire ostavili svoje mrtve glave.

Nije tada bio na vlasti Tomislav Nikolić da odlikuje sve srpske čobane. Elem, u tadašnjim beležnicama polupismenih emisara piše i mnogım stvarima koje se nikad nisu ni dogodile.

Dubrovnik je u početku bio u sastavu Dalmatinskog temata i priznavao je vlast Bizanta. Prvi put se u ispravama spominje 850. godina.

 Nikola Zvonimir Bjelovučić pisao je o crvenoj Hrvatskoj i Dubrovniku 1929. U tom radu je objavio poglavlje o staroj kraljevskoj crkvi svetog Stjepana iz polovine X stoljeća. Hrvatskom kralju Stjepanu Miroslavu i njegovoj supruzi kraljicı Margareti u Dubrovniku 948.. god. njihovoj zadužbini, kraljevo darivanje župe do Urašca, grobu kraljice Margarete u Dubrovniku gde je živjela.

Oko 992. god Dubrovnik je spalio car Samuilo. Krajem X stoljeća osnovana je Dubrovačka Republika. Tada postaje nezavisna od Splita. Od 1205.postaje Melatačka Republika, koristeći križajski pohod, Vlada Dubrovnika traje od 1358.godine.

U vreme mletačke vlasti,vlasti Dubrovnika. iako je priznavala mletačku vlast, Dubrovnik je uspeo sačuvati autonomiju, jer je birao malo i veliko veće, senat i ostale organe gradske samouprave.

U Dubrovniku se vrlo rano razvila trgovina, posebno sa zaleđem i to najpre sa Bosnom u doba Kulina Bana. U vreme uspona Raške  uspješno se branio od njenih napada.

U XIII stoljeću, vlast Dubrovnika raste na šire gradsko područje i susjedne teritorije. Tako se Lastovo priključuje dobrovoljno Dubrovniku, a od 1333.god, u sastavu Dubrovačke i stonski rat.

 Srpski car Dušan prepustio je Dubrovniku kontrolu nad stonskim ratom, tada i Mljet ulazi u sastav Mletačke Republike.

Ston je imao veliko značenje za Dubrovnik, jer je tako mogao kontrolisati plovidbu oko ušća Neretve u Mljetski kanal. Prostor oko Stona do Zatona Dubrovnik je osigurao kada je početkom XIV veka od Bosne kupio primorje i početkom XV veka i početak Konavlje, primorski deo 1333.godine, a Konavlje sa tvrdjavom Soko je slobodan 31.decembra 1426.godine Tada su utvrdjene granice Republike koju od kraja XV veka priznaju svi dubrovački susjedi.

Dubrovnik je tada potpisao brojne međunarodne ugovore sa talijanskim gradovima, posebno sa Pisem i ostalim susedima u zaleđu Bosne i Srbije, večinom osiguravajući prevlast i povlašćen položaj Dubrovačkim trgovcima.

Zadarskim mirom 1358. godine Mletačka Republika odrekla se svih posjeda na istočnoj obali Jadrana u korist ugrarskih kraljevina.

Dubrovnik je uspješnim diplomatskim potezima prihvatio simbličnu vrhovnu vlast kralja Ludviga, koji nije hrvatsko-ugrarskoj davala nikakvu vlast i uticaj nad komunom i plaćao im je danak od 500 dukata, čime se zaštitio od nasrtaja Venecije.

Dubrovačka Republika je doživela procvat u XVI veku. U bugarskom glavnom gradu Sofiji postojala je crkva svete Marije koja je duže vreme bila jedina u Bugarskoj, odnosno jedino mesto za molitvu hrišćana.

U XVI vijeku Dubrovnik je imao jaku mornaricu i po veličini treću u svetu. Medjutim,Dubrovčani su od ranije imali, od vajkada, dobre trgovačke veze i trgovinu po čemu su poznati u čitavom svijetu.


Tagovi: Dubrovnik

Povezane vijesti