• Video galerija

Aktuelnosti iz zemlje i svijeta 28/2017

Aktuelnosti iz zemlje i svijeta 28/2017

Aktuelnosti iz zemlje i svijeta 28/2017

         

Napredak koji se desio od perioda drevnih civilizacija Asteka, Inki i Maja, svakoga dana novim pronalaskom još više napreduje. Kada se proanaliziraju arheološke iskopine i materijali koji su pronađeni izazivaju oduševljenje u nama.

Nevjerovatni si uspjesi koje su postigli na polju astronomije, inženjeringa i medicine. Neke tačke do koji su oni uspijeli doći, čak ni mi danas u savremenoj nauci nismo kadri postići. Naročito se to odnosi na matematiku, geometriju i astronomiju.

Istraživanja o svemiru, galaksiji, planetama, njihovom mjestu, razdaljini, u današnje vrijeme se može utvrditi samo uz pomoć tehnoloških pomagala. Nije još utvrđeno kako su, prije hiljadama godina, dolazili do rezultata do kojih se čak i danas uz sva pomagala teško dolazi.

Drugo istraživanje naučnika je o tome kako su te veličanstvene civilizacije nestale. Još uvijek nema dokaza kako su ove civilizacije, koje oduševljavaju čak i ljude današnjice, mogle nestati. Prema nekim istraživanjima, moguće je da su nestali usljed epidemija smrtonosnih bolesti.

Prema nekim drugim tvrdnjama, nestale su usljed ratova. Ja lično smatram da je druga teza prihvatljivija.

Ako se pogleda u istoriju posljednjih 200 godina, vidjećemo da je ova teza utemeljenija od predhodne. Na to nam ukazuje i primjer Prvog i Drugog svjetskog rata koji su odnijeli na milione života. A danas, sa željenjem, primjećujemo da ljudi nisu naučili lekciju od svojih predaka već se ratovi i dalje nastavljaju.

Zemlje koje prućaju pomoć onim zemljama koje za tim imaju potrebu, odjednom počinju podržavati terörizam. Neka humaitarna organizacija koja pomaže svima bez razlike na vjersku, rasni ili bilo kakvu razliku, odjednom može postati demon.

 

U nekim mirnim djelovima svijeta koji su uticajni u trgovini se odjednom javljaju terorističke akcije. Primjer zat o su recimo Filipini. Nas vim stranama svijeta se skladišti oružje, sve vodeće zemlje kao da se takmiče u tome ko će imati više oružja i čije će oružje biti smrtonosnije. Uz finansije i tehnologiju cijeli svijet se pretvala u jeddu vatrenu loptu. A mi, kao da gledamo kompjutersku igru, samo posmatramo i nismo u stanju ništa učiniti, ne možemo ništa učiniti.  

Sasvim svjesno idemo ubrzanim koracima ka kraju svijeta.

Kada su naučnici napravili veštački mozak,ljudi su pitali sledeće:”Da li roboti mogu preuzeti sve u svoje ruke i donijeti kraj čovječanstvu?” Ovakva jedna situacije je skoro pa sasvim nemoguća jer je emoguće veštačkom mozgu dati osjećaj, a kako se čiti to neće biti moguće ni u narednim godinama.

Mi smo se danas približili dostignućima civilizacija Inka i Maja. Na polju biologije i genetike, pronalaske koristimo kako bismo ubili čovječanstvo, kako bi smo ljude potlačili i stavili pod kontroli umjesto da ih upotrebimo kako bi smo svijet učinili boljim.

Da li znate da su sredstva koja se potroše na oružje u toku jedne godine dovoljna da otklone problem gladi i siromaštva u svijetu?

Potomci smo Inka, Astek i Maja civilizacija, nosimo njihove gene ali nismo u stanju dostići nivo na kome su oni bili. Nažalost, kao robovi ega i ambicija skoro smo na korak ka uspijehu da pretvorimo svijet u jednu mašinu smrti.

Smatram da su i naši preci prije desetine hiljada godina civilizacije izgubili kao rezultat nemogućnosti prevazilaženja ega i ambicija. Jer, na kraju, geni su nam potpuno isti.

         

 Povezane vijesti