Predsjednik HO 'MERHAMET' MDD Hajrudin Šahić

Predsjednik Humanitarne organizacije (HO) "Merhamet" Muslimansko dobrotvorno društvo (MDD) Hajrudin Šahić u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o podršci Društvu svih nivoa vlasti,  saradnji sa dugim humanitarnim organizacijama, te aktuelnim i budućim projektima "Merhameta".Kako ocjenjujete podršku svih nivoa vlasti projektima HO "Merhamet" MDD?

HO "Merhamet" MDD želi da bude partner svim nivoima vlasti u BiH, da zajednički radimo određene projekte kako bismo pomogli najosjetljivijim kategorijama stanovništva u BiH, odnosno osobama koje su dotakle socijalno dno. Nastojimo da ublažimo ovo teško socijalno-ekonomsko stanje u BiH djelovanjem "Merhametovih" narodnih kuhinja, te putem drugih vidova pomoći, kao što su pomoć starim i iznemoglim osobama, učenicima, studentima i socijalnim ustanovama.

Nastojimo da svakom, ko nam se obrati pružimo određenu vrstu pomoći, očekujući podršku svih nivoa vlasti. Ako se izuzme Kanton Sarajevo, može se, nažalost, reći da podrška vlasti pomalo izostaje kada su u pitanju projekti "Merhametovih" javnih kuhinja.Nadam se da ćemo vrlo brzo napraviti reviziju saradnje i da ćemo im ponuditi nove, održive projekte. Ukoliko ne bude razumijevanja, vjerovatno će doći do korekcije u realizaciji određenih projekata "Merhameta".

Što se tiče podrške vlasti na državnom nivou, moram kazati da od Vijeća ministara BiH već četiri godine "Merhamet" nije dobio nijednu marku. HO "Merhamet“ MDD nije budžetski korisnik. Od pojedinih ministarstava dobijali smo određenu pomoć i to nakon našeg petog, šestog ili desetog dopisa ili urgencije. Recimo, od 1. januara ove godine do danas od Vlade Federacije BiH nismo dobili nijednu KM, iako smo se u više navrata obraćali za podršku radu javnih kuhinja. Nadamo se da će resorna ministarstva i Vlada Federacije BiH imati razumijevanja za napore koje ulažemo za nesmetan rad naših kuhinja.   
Kantonalne i općinske vlasti imaju određenog razumijevanja, ali je i to nedovoljno. Ipak, za realizaciju "Merhametovih“ projekata svaka je pomoć dobrodošla. Uvijek ima prostora za bolju i uspješniju saradnju za dobrobit onih kojima je pomoć potrebna, a takvih je u BiH, nažalost, mnogo.
        
Koliko bi vlast trebalo da bude svjesna značaja HO "Merhamet" MDD i njegovih projekata kojima se poprilično ublažava teško materijalno stanje u BiH?


Svugdje u svijetu nevladin sektor ima veoma značajnu ulogu. Vlast bi trebalo da pokreće inicijativu za realizaciju određenih projekata sa nevladinim sektorom. "Merhamet" je vodeća organizacija u humanitarnom sektoru u BiH. Umjesto vlasti, mi pokrećemo inicijative, ali mislim da vlast nema dovoljno razumijevanja, da nije svjesna uloge i značaja humanitarnih organizacija, pa ni uloge i značaja "Merhameta". Da ima više razumijevanja, moglo bi se više pomoći ljudima kojima je to i te kako potrebno i daleko bi manje bilo građana u teškoj materijalnoj situaciji i socijalnim problemima.
        
Koji su to kapitalni projekti koje je HO "Merhamet" MDD realizovao u proteklom periodu?


Naš primarni cilj je da realizacijom određenih projekata i animiranjem naših donatora stvorimo pretpostavke da povratnici i korisnici naših usluga žive od vlastitog rada, kako bi i sami mogli pomoći sebi i svojim porodicama. Samim tim bi se smanjio i pritisak na humanitarne organizacije. "Merhamet“ svake godine realizuje veliki broj projekata značajnih za pružanje pomoći ugroženim socijalnim kategorijama u vezi sa obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom, stipendiranjem... Imamo značajne projekte u vezi sa proizvodnjom hrane koji umnogome pomažu rad naših kuhinja.

Jedan od najznačajnijih "Merhametovih“ projekata je akcija "Kurban", koju organizujemo i ove godine. Ovom akcijom se obezbjeđuju dovoljne količine mesa za nesmetano funkcionisanje tokom cijele godine. Da nema akcije "Kurban" vrlo teško bi "Merhamet“ mogao funkcionisati. Zahvaljujući pomenutoj akciji, "Merhametove“ kuhinje imaju kvalitetne obroke i naši abonenti su veoma zadovoljni. Nadam se da će i ove, kao i prethodnih godina, biti uspješna akcija "Kurban", koja je počela ovih dana, a trajaće do 4. novembra.
        
Jedna od aktvnosti Vašeg društva je stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja ili djece bez roditeljskog staranja. Koliko ste stipendija podijelili za ovu akademsku godinu?

Za nas je veoma važan projekat obrazovanja i stipendiranja mladih ljudi čiji roditelji nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti da bi školovali svoju djecu. Ovo se posebno odnosi na djecu bošnjačkih povratnika u RS. Nažalost, stanje je svakim danom teže kod povratnika u tom entitetu i mi nastoji da stipendiranjem pomognemo toj djeci da se školuju, da se obrazuju i da sutra grade državu BiH po mjeri svih njenih građana.

Naši kriteriji za stipendiranje daleko su blaži u odnosu na kriterije ostalih. Jedan od kriterija je uspjeh učenika, ali za nas je daleko važnije da porodici sa slabim primanjima, koja ima troje ili četvoro djece, pomognemo u školovanju njihove djece.Naravno, važno je da djeca dobro uče, ali je bitno da im se stvore uslovi za školovanje, makar približni onima koje imaju njihovi vršnjaci u RS i Federaciji BiH.

Iz Fonda "Edah Bećirbegović" ove godine ćemo stipendirati brojnu djecu iz RS i Federacije BiH. U akciju su uključeni svi članovi Upravnog odbora i uposlenici "Merhameta" koji su preuzeli obavezu da tokom školske 2011/2012. godine stipendiraju po jedno dijete. Pozvaćemo privredne i društvene subjekte da podrže ovu našu akciju, kako bismo obuhvatili veći broj djece kojima je pomoć potrebna, a takvih je širom BiH mnogo.

To je samo jedan segment pomoći "Merhameta“ mladima. U saradnji sa američkom humanitarnom organizacijom Mennonite Central Commitee (MCC) , koja je "Merhametov“ partner već deset godina, godišnje podijelimo veliki broj školskog pribora djeci slabog imovnog stanja. To smo učinili i ove godine, a to ćemo, nadam se, činiti još dugo, sve dok MCC bude prisutan ovdje.

Jedan od važnih projekata je pružanje medicinske pomoći starim i iznemoglim osobama putem naših patronažnih službi. Nadam se da će i ovaj projekat naići na razumijevanje organa vlasti na svim nivoima i da će zaživjeti na prostoru cijele države BiH. Ovaj projekat je već implementiran u većim centrima. Ukoliko se stvore pretpostavke, u najskorije vrijeme implementiraćemo ovaj projekat u cijeloj BiH.

Kako ocjenjujete saradnju HO "Merhamet" MDD i drugih dobrotvornih društava u BiH?


Sa izuzetnim poštovanjem ističemo činjenicu da "Merhamet“ od 1992. godine sve do danas ima izuzetnu saradnju sa humanitarnim organizacijama "Caritas", "La Benevolencija“ i "Dobrotvor“. Ta saradnja se ogleda kroz određene aktivnosti i analizu zajedničkih projekata. Svake godine se organizuju međunarodne konferencije koje tretiraju važna socijalna pitanja, kao što su siromaštvo, prosjačenje i druga pitanja koja su važna sa aspekta humanitarnog djelovanja. Ove četiri vodeće humanitarne organizacije u BiH će i ove godine zajedno obilježiti Međunarodni dan volontera.

Imamo dobru saradnju i sa drugim humanitarnim oranizacijama, a posebno sa "Crvenim polumjesecom“, našim patrnerima iz Turske,  te sa MCC-jem iz SAD. Dakle, želimo da sarađujemo sa svim organizacijama koje imaju slične djelatnosti kao "Merhamet“. Nemamo nikakvih predrasuda prema tome da li se neka organizacija zove ovako ili onako. Bitno je da imamo dobre i korektne odnose i da se oni temelje na principima Statuta "Merhameta“.

HO "Merhamet" MDD otvorio je narodne kuhinje u nekoliko većih bh. gradova. S obzirom na to da su potrebe za narodnim kuhinjama svakim danom sve veće, da li planirate otvaranje novih u drugim bh. gradovima?

Jedan od najvažnijih projekata "Merhameta" su narodne kuhinje. Nažalost, situacija je takva da "Merhamet“ svakodnevno podijeli blizu 10.000 obroka socijalno ugroženom stanovništvu na prostoru cijele BiH. Svakim danom ima sve više zahtjeva za uključivanje u "Merhametove“ kuhinje. Nažalost, mi nemamo dovoljno uslova i sredstava, ali taj problem ne razumije aktuelna vlast. Nastojimo da u našim kuhinjama dnevno održavamo pomenuti broj obroka. Izdaci su orgomni.

Nastojimo da voćem i povrćem sa naših imanja u Zavidovićima obroke naše kuhinje učinimo što kvalitetnijim i vjerujemo da su  korisnici zadovoljni kvalitetom hrane u "Merhametovim“ kuhinjama. Uostalom, naši abonenti svakoga dana pokazuju znak poštovanja prema osoblju, koje radi u kuhinjama i koje ulaže ogromne napore da sve kuhinje normalno funkcionišu, te da svaki dan bez problema mogu računati na jedan, odnosno, dva obroka.

"Merhamet“ ne pomaže samo Bošnjacima. Od 1991. godine, kada smo obnovili rad, pa sve do danas "Merhamet“ nikada nije pitao kako se ko zove. Mi čovjeka gledamo kao čovjeka, kao individuu koja se, na žalost,  nalazi u teškom socijalnom stanju i nastojimo da mu pomognemo onoliko koliko možemo i da mu sačuvamo dostojanstvo. To je prioritet i pravilo koje važi i koje će važiti dok postoji "Merhamet".
        
HO "Merhamet" MDD je, u saradnji sa Turskom, najavio akciju pomoći narodu Somalije. Koje ste konkretne korake poduzeli?

Prije svega, moram sa zadovoljstvom naglasiti da "Merhamet“ ima izuzeto dobru, konkretnu i kvalitetnu saradnju sa Turskom. Sa "Crvenim polumjesecom“ i Turskom razvojnom agencijom (TIKA) realizovali smo određene projekte, kojima smo više nego zadovoljni. Zahvalni smo narodu Turske, turskoj Vladi i turskim humaniratnim organizacijama koji su nam i prije pomagali, te posredstvom "Merhameta" nastavljaju pružati pomoć bh. građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Zahvaljujući kontaktima, koje smo uspostavili sa vodećim humaintarnim organizacijama, "Merhamet“ će uputiti pomoć narodu Somalije.

Tokom nedavne posjete ministra vanjskih poslova Ahmeta Davutoglua potvrđena je dobra saradnja "Merhameta" i Vlade Turske, te najavljeno da će naše udruženje i dalje imati važnu podršku u svim projektima koje realizujemo u BiH i izvan nje. Turska vlada poštuje i podržava ono što "Merhamet" radi.
Imponuje nam kada ministar vanjskih poslova jedne od vodećih zemalja svijeta kaže da prati, cijeni i poštuje ono što "Merhamet“ radi, te da će podržati svaki projekat za koji "Merhamet“ aplicira u Turskoj.
 
Bilo bi dobro da imamo veću podršku i od svoje države za napore koje ulažemo da bismo ublažili teško socijalno stanje u BiH, te za  aktivnosti koje imamo izvan granica BiH. Bez obzira na sve, "Merhamet“ je vodeća humanitarna oprganizacija u BiH i mi ćemo nastojati da to i opravdamo. Nismo najveća organizacija zato što mi to želimo da budemo, nego smo najveći zbog naših djela, zbog svega onoga što smo uradili svih ovih godina i što sada radimo.
 
Organizovali smo velike međunarodne akcije u Afganistanu, Indoneziji, Somaliji, SAD, Pakistanu, Japanu, Libiji i na taj način smo osvjetlali obraz BiH.

Da je podrška naše države jača, imali bismo snažniji zamah u onome što radimo. Ali to nas neće spriječiti da pomognemo čovjeku kojem je to potrebno, bez obzira na to da li je on u Sarajevu, Banjaluci, Doboju, Mostaru ili bilo kojem drugom kraju naše zemlje ili izvan BiH. Uzimajući u obzir sve ono što naša organizacija radi na cijelom prostoru BiH u suzbijanju siromaštva, "Merhamet“ se s pravom može smatrati socijalnim stubom ne samo Bošnjaka, nego i svih onih koji su su u stanju socijalne potrebe.

Koji su budući prioriteti HO "Merhamet" MDD?

Naš prioritet je da postojeće projekte održimo i da iznalazimo mogućnosti za nove projekte, da vršimo stalnu edukaciju naših kadrova, da pratimo sve savremene trendove kada su u pitanju humanitarne organizacije u Evropi i svijetu. Posebno ističemo da je veliki broj intelektualaca, univerzitetskih profesora, ljekara, pravnika, ekonomista i akademika uključen u strukture djelovanja "Merhameta“, što našoj organizaciji daje dodatnu snagu i težinu.  
 
Istovremeno, cilj nam je da pratimo i da se uključujemo u te trendove, da radimo na animiranju mladih ljudi i njihovom uključivanju u aktnivnosti "Merhameta“. Želimo da javnosti približimo rad "Merhameta“ posredstvom naših internih medija i razvijanjem saradnje sa sredstvima javnog informisanja.
 
"Merhamet“ u skladu sa zakonskim propisima vrši kontrolu finanijskog i materijalnog poslovanja posredstvom certificiranih revizorskih kuća već od 2005. godine, iako kao humanitarna organizacija nije zakonom obavezana to raditi, jer za zakonitost rada odgovara Skupštini Društva. Svi dosadašnji izvještaji revizorske kuće o radu "Merhameta“ su pozitivni.

"Merhamet“ će i dalje nastojati da svim svojim kapacitetima radi na poboljšanju uslova za pružanje pomoći najugroženijem stanovništvu BiH.

Agencija ONASA
 

Intervju