Smanjen deficit Turske

Deficit je, u odnosu na jun prethodne godine smanjen za 228 miliona dolara i iznosi 4 milijarde 338 miliona dolara.

Smanjen deficit Turske

Centralna banka je objavila podatke u vezi platnog bilansa Turske.

Bilans tekućeg računa Turske u junu je iznosio 2 milijarde 973 miliona dolara.

Podaci Centralne banke pokazuju da se deficit u junu tekuće godine smanjio za 818 miliona dolara u odnosu na isti period prethodne godine, tako da je jednogodišnji deficit smanjen na 57 milijardi 386 miliona dolara.

Deficit je, u odnosu na jun prethodne godine smanjen za 228 miliona dolara i iznosi 4 milijarde 338 miliona dolara.Povezane vijesti