Televizija TRT

Televizija TRT

NACIONALNA TV EMITOVANJA

TRT-1

 • Prvi kanal Turske Radio Televizije TRT-1 je sa emitovanjem počeo 31. januara 1968. godine. Njegov logo je ostao isti sve do 12. oktobra 2009. godine. TRT-1 je najgledaniji televizijski kanal, čiji programski sadržaj zadovoljava potrebe svih članova porodice. TRT-1 emituje razne vrste programa za sve dijelove društva-drame, kulturno-obrazovne , muzičke i zabavne emisije, programe informativnog i sportskog sadržaja. TRT-1 je televizijski kanal koji ima najveću dostupnost u tehničkom smislu na teritoriji Turske.

TRT-Avaz

 • Televizijski kanal TRT Avrasya, koji je osnovan 1993. godine i emitovao je program namijenjen auditorijumu na Kavkazu i u Srednoj Aziji, od 21. marta 2009. godine dobija ime TRT Avaz i nastavlja sa emitovanjem potpuno novog sadržaja.
 • Ovaj kanal emituje program na osam jezika u osam zemalja, u Uzbekistanu, Kazahstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Turskoj, a isti je namijenjen turskom svijetu koji živi na geografskom području od Dalekog Istoka do Balkana.
 • Program ima za cilj da stvori jedinstvo govora i misli između Turske i drugih turkofonskih republika. "Avaz", koji na mnogim dijalektima turskog jezika znači "glas", kao zajednički glas turkofonskih republika emituje program za auditorijum od 250 miliona stanovnika na području od Bliskog Istoka do Kavkaza, u 27 zemalja i 13 pokrajina.

TRT-Çocuk

 • TRT Çocuk je prvi i jedini kanal za djecu u Turskoj, koji je sa emitovanjem programa počeo 01.11.2008. godine. Na ovom kanalu se emituju razni programi za djecu, od animacija, muzike, vijesti do sporta, a isti imaju za cilj da pruži doprinos u odgajanju zdravih generacija u pogledu fizičkog, mentalnog, duševnog zdravlja i lijepog ponašanja.
 • TRT Çocuk, u okviru savremenih pedagoških normi, sa kvalitetnim, modernim i odgovornim emitovanjem, kao dječiji kanal TRT-a je putokaz mladim generacijama ka zdravom i bogatom životu, upoznavanju turskog jezika i kulture i to sve kroz edukaciju i igru. Program na ovom televizijskom kanalu se u zimskom periodu emituje od 06.30 - 21.00 sati, a ljeti od 06.30- 22.00 sati.

TRT-GAP

 • TRT Gap i TRT-3 naizmjenično emituju svoje programe. Sadržaj programa na ovom kanalu namijenjen je građanima u jugoistočnom dijelu Anadolije. TRT Gap je sa emitovanjem počeo 1989. godine, a od 09. avgusta 2010. na istom kanalu emituje se i program TRT Spor i TRT-3, od 06.00- 07.00 sati.

TRT Müzik

 • TRT Muzik je kanal koji spaja domaću i stranu muziku, na kome se emituju razni dokumentarni filmovi o muzici, koncerti, zabavni programi i programi uživo. Kanal je sa emitovanjem počeo 16. novembra 2009. godine. Iako TRT Muzik uglavnom emituje tursku narodnu i umjetnu muziku, na ovom kanalu se spajaju i druge vrste turske i strane muzike.

TRT Belgesel

 • TRT Belgesel je televizijski kanal koji emituje dokumentarne programe od 17. oktobra 2009. godine. TRT Belgesel je kanal koji udovoljava zahtjevima ljubitelja dokumentarnog filma i ujedno ima za cilj da cijelom svijetu prezentuje kulturna i prirodna bogatstva Turske, emitujući program na turskom i pet svjetskih jezika- engleskom, njemačkom, francuskom, ruskom i španskom. S tim ciljem, ovaj televizijski kanal sarađuje sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Razvijajući odnose sa relevantnim institucijama, TRT Belgesel ima za cilj da ojača ugled Turske na međunarodnoj sceni.

TRT -6

 • TRT 6 je sa emitovanjem počeo 1. januara 2009. godine, s ciljem donošenja bogatstava i raznolikosti Turske na male ekrane. Kanal ima za cilj da svojim programom doprinese jedinstvu i zajedništvu Turske. Emitovanje TRT 6 kanala se vrši na kurdskom jeziku, a sadržaj njegovog programa je namijenjen svim dijelovima društva i svim članovima porodice.

TRT- ET Türkiye

 • TRT Et Turkiye je most između Turske i arapskog svijeta koji emituje program za geografsko područje na kojem živi 350 miliona ljudi. S ciljem jačanja međunarodnih odnosa Turske, TRT Et Turkiye je sa emitovanjem počeo 4. aprila 2010. godine. Kanal predstavlja zajednički ekran turskog i arapskog svijeta, na kome se vijesti, dječije i omladinske emisije, kutak za žene, emisije o zdravlju, ekonomiji, kulturi i umjetnosti, emisije o religiji i lijepom vladanju, filmske serije i mnogi kulturno-umjetnički programi emituju kako na turskom, tako i na arapskom jeziku. Bogata programska šema je namijenjena auditorijumu u 22 arapske zemlje. Cilj emitovanja na arapskom jeziku na TRT Et Türkiye je učvršćivanje veza između Turske i arapskih zemalja, u kojima živi 350 miliona stanovnika.

TRT HD

 • TRT HD kanal sa vrhunskim kvalitetom tona i slike od 11. juna 2010 godine emituje filmove, serije, dokumentarne i sportske programe za sve članove porodice. Od 2011. godine je, osim tona vrhunske kvalitete na turskom jeziku, otvorena i stereo opcija tona na originalnom jeziku, a počela su i teletekst/telegun emitovanja.

TRT Anadolu

 • TRT Anadolu je kanal koji sarađuje sa lokalnim televizijskim kanalima, a sa emitovanjem je počeo 28. oktobra 2010. godine.
 • Kanal je emitovanje programa počeo sa sloganom " Jedan ekran sto ekrana, sto ekrana jedan ekran". Na ovom kanalu se pored programa pripremljenih od strane lokalnih i regionalnih televizijskih stanica, emituju posebni programi iz arhive TRT-a i specijalni programi sa drugih televizijskih kanala Turske Radio Televizije.

  TRT OKUL
 • TRT Okul je osnovan kao rezultat saradnje Univerziteta Anadolu i TRT-a. Kanal je sa emitovanjem krenuo sa sloganom "Škola tokom cijelog života", 31. januara 2011. godine. TRT Okul emituje obrazovne programe za sve uzraste gledalaca.
 • Cilj ovog kanala je da bude obrazovni i ujedno zabavni televizijski kanal, na kome se emituju predavanja Univerziteta Anadolu, zatim naučni i obrazovni programi za gledaoce Turske Radio Televizije svih uzrasta.