Milli Müdafiә Nazirliyi terror tәşkilatlarına qarşı keçirilәn әmәliyyatlarla bağlı mәlumat yaydı

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi 2018-ci ilin әvvәlindәn bu günәdәk 2 min 442 terrorçunun zәrәrsizlәşdirildiyini açıqlayıb.

Milli Müdafiә Nazirliyi terror tәşkilatlarına qarşı keçirilәn әmәliyyatlarla bağlı mәlumat yaydı

 

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi 2018-ci ilin әvvәlindәn bu günәdәk 2 min 442 terrorçunun zәrәrsizlәşdirildiyini açıqlayıb.

Milli Müdafiә Nazirliyi  2018-ci ildә hәm ölkә daxilindә, hәm dә  sәrhәddәn kәnarda keçirilәn әmәliyyatlarla bağlı mәlumat verib.

Mәlumata әmәliyyatlar nәticәsindә zәrәrsizlәşdirilәn terrorçulardan 12-nin qırmızı, 3-nün mavi vә 45-nin dә boz siyahıda olduqları bildirilib.

Mәlumatda hәmçinin ‘‘Fәrat Qalxanı’’ vә ‘‘Zeytun Budağı’’ әmәliyyatlarının müvәffәqiyyәtlә nәticәlәndiyi vurğulanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr