Mövlud Çavuşoğlu Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Antaliyada keçirilәn toplantısında çıxış edib

Türkiyәnin Xarici İşlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu  Türkiyәnin terror tәşkilatlarına  qarşı mübarizә aparmaq üçün  heç kimdәn icazә almayacağını deyib.

Mövlud Çavuşoğlu Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Antaliyada keçirilәn toplantısında çıxış edib

Türkiyәnin Xarici İşlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu  Türkiyәnin terror tәşkilatlarına  qarşı mübarizә aparmaq üçün  heç kimdәn icazә almayacağını deyib.

Mövlud Çavuşoğlu Әdalәt vә İnkişaf Partiyasının Antaliyada keçirilәn toplantısında  çıxış edib.

Çavuşoğlu  ölkәnin tәhlükәsizliyi üçün tәhdid tәşkil edәn bütün terror tәşkilatlarına qarşı mübarizә apardıqlarını deyib.

Mövlud Çavuşoğlu çıxışı zamanı  ABŞ-ın Suriyadan çıxma qәrarına da toxunub.

Türkiyәnin terror tәşkilatlarına  qarşı mübarizә aparmaq üçün  heç kimdәn icazә almayacağını deyәn Mövlud Çavuşoğlu: ‘‘Lazımi addımları aracağıq. Sәrhәddәn kәnardakı terrorçuları mәhv etmәk üçün hәr şey edәcәyik’’.Әlaqәli Xәbәrlәr