Milli Müdafiә Nazirliyi mәlumat yaydı

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri terror tәşkilatı PKK-ya qarşı әmәliyyatlarını hәm ölkә daxilindә, hәm dә xaricindә qәtiyyәtlә davam etdirir.

Milli Müdafiә Nazirliyi mәlumat yaydı

Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri terror tәşkilatı PKK-ya qarşı әmәliyyatlarını hәm ölkә daxilindә, hәm dә xaricindә qәtiyyәtlә davam etdirir.

Bu çәrçivәdә Diyarbәkirin Kocaköy qәsәbәsindә PKK-ya qarşı keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә iki terrorçu zәrәrsizlәşdirilib.

Valilikdәn verilәn mәlumata әsasәn, әmәliyyat zamanı baş verәn qarşıdurma nәticәsindә iki terrorçu zәrәrsizlәşdirilib, hәmçinin terror tәşkilatına mәxsus çox sayda silah әlә keçirilib.

İraqın şimalında keçirilәn hava әmәliyyatı nәticәsindә isә terror tәşkilatı tәrәfindәn istifadә edilәn mağara, sığınacaq vә silah anbarı mәhv edilib.

Milli Müdafiә Nazirliyindәn verilәn mәlumata görә,  antiterror əməliyyatı İraqın şimalındakı  Zap vә Avaşin-Basyan bölgәlәrindә  həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı terrorçulara aid mağara, sığınacaq vә silah anbarı mәhv edilib.Әlaqәli Xәbәrlәr