Hakkaridә PKK-ya ağır zәrbәlәr endirilib

Bu barәdә Hakkari Valiliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Hakkaridә PKK-ya ağır zәrbәlәr endirilib

Türkiyәnin Hakkari şәhәrindә terror tәşkilatı PKK-ya qarşı әmәliyyat keçirilib.

Bu barәdә Hakkari Valiliyindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Mәlumatda terror tәşkilatı PKK/KCK-nın  fәaliyyәtinin qarşısının alınması üçün әmәliyyatların davam etdirildiyi qeyd edilib.

Әmәliyyat nәticәsindә terrorçulara mәxsus geyim vә әrzağın әlә keçirildiyi vurğulanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr