Mövlud Çavuşoğlu ABŞ-a sәfәr edib

XİN rәhbәri sәfәri çәrçivәsindә  beyin mәrkәzlәri vә universitetlәrdә keçirilәcәk tәdbirlәrdә regional vә qlobal proseslәri qiymәtlәndirәcәk.

Mövlud Çavuşoğlu ABŞ-a sәfәr edib

Türkiyәnin XİN rәhbәri Mövlud Çavuşoğlu  ABŞ-a sәfәr edib.

XİN rәhbәri sәfәri çәrçivәsindә  beyin mәrkәzlәri vә universitetlәrdә keçirilәcәk tәdbirlәrdә regional vә qlobal proseslәri qiymәtlәndirәcәk.

Qeyd edәk ki, Mövlud Çavuşoğlu ABŞ-dan sonra Kanadanın Vancouver şәhәrinә sәfәr edәcәk.

Mövlud Çavuşoğlu kanadalı vә amerikalı hәmkarlarının ev sahibliyindә keçirilәcәk ‘‘Koreya Yarımadasında Tәhlükәsizlik vә Sabitlik Mövzusunda Xarici İşlәr Nazirlәrinin Toplantısı’’na qatılacaq.

Nazir Çavuşoğlu  iclas çәrçivәsindә hәmkarları ilә ikitәrәfli görüşlәr dә keçirәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr