Binәli Yıldırım vә Mayk Pens görüşünün detalları

Türkiyәnin baş naziri Binәli Yıldırım ABŞ-a etdiyi sәfәri çәrçivәsindә bu ölkәnin  vitse-prezidenti Mayk Penslә görüşüb.

Binәli Yıldırım vә Mayk Pens görüşünün detalları

Türkiyәnin baş naziri Binәli Yıldırım ABŞ-a etdiyi sәfәri çәrçivәsindә bu ölkәnin  vitse-prezidenti Mayk Penslә görüşüb.

Türkiyә vaxtı ilә saat 19.00-da başlayan vә mətbuata qapalı keçәn görüş tәxminәn 1 saat 20 dәqiqә davam edib.

Görüşdә Türkiyәnin xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu, enerji vә tәbii sәrvәtlәr naziri Berat Albayrak, Türkiyәnin Vaşinqtondakı sәfiri Sәrdar Kılıç, Nazirlәr Kabinetinin xarici siyasәt mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtçisi Kәrim Uras vә digәr rәsmi şәxslәr iştirak ediblәr.

Qeyd edәk ki, baş nazir Binәli Yıldırım Mayk Penslә keçirdiyi görüşdәn sonra Nyu-Yorka sәfәr edib.Әlaqәli Xәbәrlәr