Edirnәdә 109 miqrant saxlanılıb

Türkiyәnin Edirnә şәhәrindә qeyri-qanuni yollarla Yunanıstan vә Bolqarıstana keçmәyә cәhd göstәrәn 109 qaçaq vә  miqrant saxlanılıb.

Edirnәdә 109 miqrant saxlanılıb

Türkiyәnin Edirnә şәhәrindә qeyri-qanuni yollarla Yunanıstan vә Bolqarıstana keçmәyә cәhd göstәrәn 109 qaçaq vә  miqrant saxlanılıb.

Tәhlükәzizlik qüvvәlәri Edirnәnin Orhaniyә, Yenikadın vә Bosnaköy kәndlәri ilә  Havsa, Uzunköprü, Meriç vә İpsala qәsәbәlәrindә Yunanıstan vә Bolqarıstana qeyri-qanuni yollarla keçmәyә hazırlaşan qaçaq vә miqrantlatı tәsbiq edib.

Hәyata keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә saxlanılan qaçaq vә miqrantlar Edirnә Miqrasiya İdarәsinә göndәrilib.Әlaqәli Xәbәrlәr