Terror tәşkilatlarına qarşı mübarizә qәtiyyәtlә davam etdirilir

Türkiyәdә tәhlükәsizlik qüvvәlәrinin son bir hәftә әrzindә terror tәşkilatlarına qarşı  apardıqları  әmәliyyatlar nәticәsindә separatçı terror təşkilatı PKK-nın 50 üzvü mәhv edilib.

Terror tәşkilatlarına qarşı mübarizә qәtiyyәtlә davam etdirilir

Türkiyәdә tәhlükәsizlik qüvvәlәrinin son bir hәftә әrzindә terror tәşkilatlarına qarşı  apardıqları  әmәliyyatlar nәticәsindә separatçı terror təşkilatı PKK-nın 50 üzvü mәhv edilib.

Mәlumata görә 10-17 iyul tarixlәri arasında terrorla mübarizә çәrçivәsindә 128 әmәliyyat hәyata keçirilib.

Mәlumatda әmәliyyatlar nәticәsindә 4 min 363 nәfәrin  şübhәli şәxs qismindә saxlanıldığı bildirilib.

Diyarbəkir, Mardin, Muş və Tokatda  aparılan əməliyyatlarda PKK üzvü  terrorçular tәrәfindәn istifadә olunan  12 sığınacaq, hәmçinin  27 әl qumbarası vә mina mәhv edilib.

Әmәliyyatlar nәticәsindә hәmçinin çox sayda silah-sursat әlә keçirilib.

Qeyd edәk ki, nizamsız miqrasiya ilә mübarizә çәrçivәsindә isә  3 min 352 nәfәr saxlanılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr