Fövqәladә vәziyyәt rejiminin әlavә olaraq 3 ay da uzadılması ilә bağlı qәrar TBMM-yә tәqdim olunub

Türkiyәdә fövqәladә vәziyyәt rejiminin әlavә olaraq  üç ay da uzadılması ilә bağlı Nazirlәr Kabinetinin qәrarı  Türkiyə Böyük Millət Məclisinә təqdim olunub.

Fövqәladә vәziyyәt rejiminin әlavә olaraq  3 ay da uzadılması ilә bağlı qәrar TBMM-yә tәqdim olunub

Türkiyәdә fövqәladә vәziyyәt rejiminin әlavә olaraq  üç ay da uzadılması ilә bağlı Nazirlәr Kabinetinin qәrarı  Türkiyə Böyük Millət Məclisinә təqdim olunub.

Nazirlәr Kabinetinin  qәrarı fövqәladә  vәziyyәt rejiminin 19 iyul çәrşәmbә günü saat 01.00-dan etibarәn 3 ay müddәtinә uzadılmasını nәzәrdә tutur.

Nazirlәr Kabinetinin  fövqәladә  vәziyyәt rejimi ilә bağlı qәrarı  bu gün Türkiyә Böyük Millәt Mәclisindә müzakirәyә çıxarılacaq.

Xatırladaq ki, Türkiyədə fövqəladə vəziyyət rejimi  ötən ilin iyul ayında dövlət çevrilişinə cəhddən sonra 3 ay müddətinə elan edilib, daha sonra üç dəfə 3 aylıq müddətə uzadılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr