Terror tәşkilatlarına qarşı keçirilәn 233 әmәliyyat nәticәsindә 999 nәfәr saxlanılıb

Daxili işlər Nazirliyindәn verilәn mәlumata görә, Fәtullahçı Terror Təşkilatı Paralel Dövlət İdarәçiliyi (FETÖ/PDY) ilә әlaqәdә sübhәli bilinәn 28 nәfәr saxlanılıb.

Terror tәşkilatlarına qarşı keçirilәn 233 әmәliyyat nәticәsindә 999 nәfәr saxlanılıb

Terror tәşkilatlarına qarşı  13 -20 mart tarixləri arasında keçirilən 233  әmәliyyat nәticәsindә 999 nәfәr saxlanılıb.

Daxili işlər Nazirliyindәn verilәn mәlumata görә, Fәtullahçı Terror Təşkilatı Paralel Dövlət İdarәçiliyi (FETÖ/PDY) ilә әlaqәdә sübhәli bilinәn 28 nәfәr saxlanılıb.

Әmәliyyatlar nәticәsindә terror tәşkilatı DEAŞ-ın 70, ifrat  solçu terror tәşkilatının  isә 28 üzvünün  nәzarәtә alınması ilә әlaqәdar  qәrar  qәbul edilib.

6 şәhәrdә hәyata keçirilәn  әmәliyyatlar nәticәsindә  21 terrorçu yuvası vә  19 әl qumbarası mәhv edilib.

Türkiyә daxilindә keçirilәn әmәliyyatlar nәticәsindә 11 terrorçu tәslim olub, 13-ü dә mәhv edilib.Әlaqәli Xәbәrlәr