Qazaxıstanda güclü  şaxta

Qazaxıstanın paytaxtı Astana  başda  olmaqla  Karaqanda, Pavlodar və Şərq Qazaxıstan əyalətlərində  şaxta   hökm   sürür.

Qazaxıstanda güclü  şaxta

Adı  çǝkilǝn   şǝhǝrlǝrdǝ     hava  temperaturu  mənfi 35-ǝ  qǝdǝr   endi.   Mǝktǝblǝrdǝ   tǝdrisat  dayandırıldı. 

Astana icra   hakimiyǝti  yanında   İctimai Sağlamlıq İdarəsinin  mǝlumatına  görǝ  hǝftǝnin  ikinci   günü  başlayan   şaxta  nǝticǝsindǝ    4-ü uşaq olmaqla 14 adam donma  tǝhlükǝsi  keçirib.

Qazaxıstan Hidrometeorologiya Mərkəzinin məlumatına görǝ, hava temperaturu günüz mǝnfi  27 dərəcə  olarkǝn,  gecǝ   37  dǝrǝcǝyǝ  çatır. 

 Әlaqәli Xәbәrlәr