Bunları bilirsinizmi?

Alim,  professor Dilhan Әryurtun NASA-da işlәyәn ilk Türk qadın alimi olduğunu bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi?

 

Alim,  professor Dilhan Әryurtun NASA-da işlәyәn ilk Türk qadın alimi olduğunu bilirsinizmi?

İstanbul Universitetinin riyaziyyat vә astronomiya fakültәsini bitirәn Dilhan Әryurt 1959-cu ildә aldığı tәqaüdlә iki illiyinә Kanadaya gedir. Daha sonra National Academy of Sciences tәqaüdünü alaraq NASA-nın Goddard tәdqiqat institutunda işlәmәyә başlayır vә  burada Günəş sistemi ilә bağlı araşdırmalar aparır.

Onun adı tarixә ‘‘Günәşә hökm edәn qadın’’ olaraq düşür. Dilhan Әryurt 1969-cu ildә Aya eniş layihәsinә verdiyi töhfәlәrә görә NASA-nın  Apollo Uğur Mükafatına layiq görülür.


Etiketlәr: NASA , professor , alim , Dilhan Әryurt

Әlaqәli Xәbәrlәr