Bunları Bilirsinizmi?

1920-ci ildәn etibarәn  Türkiyə Cümhuriyyətinin әsas  prinsipinin  Mustafa Kamal Atatürkün dә söylədiyi kimi "Ölkәdә sülh, dünyada sülh" olduğunu bilirsinizmi?

Bunları Bilirsinizmi?

1920-ci ildәn etibarәn  Türkiyə Cümhuriyyətinin әsas  prinsipinin  Mustafa Kamal Atatürkün dә söylədiyi kimi "Ölkәdә sülh, dünyada sülh" olduğunu bilirsinizmi?

Mustafa Kamal Atatürk deyir ki, "Türkiyә Cümhuriyyәtinin  əsas prinsiplərindən biri olan "Ölkәdә sülh, dünyada sülh" şüarı  humanizm və mədəniyyətin irəliləməsi üçün  ən mühüm amilәrdәn biridir. "Ölkәdә  sülh, dünyada sülh üçün çalışırıq".

Haradan sülh  çağırışı gəlirsə  Türkiyə onu mәmnuniyyәtlә qarşılayır  və yardımlarını əsirgəmir.


Etiketlәr: Türkiyə

Әlaqәli Xәbәrlәr