Bunları bilirsinizmi?

Türkiyənin geoloji quruluşunun təqribən 600 milyon il davam edən bir təkamül nəticəsində yarandığını bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi?

Bunları bilirsinizmi?(02/2019)

Türkiyənin geoloji quruluşunun təqribən 600 milyon il davam edən bir təkamül nəticəsində yarandığını bilirsinizmi?

Geomorfoloji proseslər və bunların meydana gətirdiyi coğrafi şəkillər baxımından Türkiyə gerçək bir mozaikadır. Hər cür və hə tarixə məxsus coğrafi şəkilləri var. Hündür və dağlıq bir ölkədir. Şimal və cənubu ümumilikdə sahillərə paralel olan yaylar şəklində uzanan hündür dağlarla əhatə olunur. Şimali Anadolu dağlarının ən hündür nöqtəsi kaçkar təpsidir. Cənubda isə Toroslar Türkiyənin hündürlük xarakterini müəyyən edir.

Türkiyədə dağlarla yanaşı düzənliklər, təpələr və çöküntü sahələri da çoxdur. Şimal və cənubdakı silsilə dağlar Anadolunun mərkəzi hissəsində böyük düzənliklərlə bir-birindən ayrılır.Әlaqәli Xәbәrlәr