"Qorqud Ata" verilişi, 15 mart, 2017-ci 15

"Qorqud Ata" verilişi, 15 mart, 2017-ci 15

Etiketlәr: qorqut ata