Türkiyәdә işsizlik azalıb

Bu barәdә Türkiyә Statisyika İdarәsi mәlumat verib.

Türkiyәdә  işsizlik azalıb

Türkiyә Statisyika İdarәsi aprel ayına dair işsizlik göstәricilәrini açıqlayıb.

Statistik göstәricilәrә әsasәn matr ayında  11.7 % olan işsizlik nisbәti aprel ayında 10.5 %-ә düşüb.

Hәmin dövrdә işlә tәmin edilәnlәrin sayı 519 min nәfәr artaraq 28 milyon 157 min nәfәrә  çatıb.Әlaqәli Xәbәrlәr