İstanbul birjasında vǝziyyǝt

İstanbul birjasında100 İndeksi günə 90 min 654 bәnddən başlayıb.

İstanbul birjasında vǝziyyǝt

İstanbul birjasında100 İndeksi günə 90 min 654 bәnddən başlayıb.

Sәhmlәr orta hesabla 0,66 dәyәr qazanıb.

Valyuta bazarında ABŞ dolları 3 lira 66  quruş, avro isә 3 lira 91 quruş təşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 11,28 % səviyyəsindədir.
Beynəlxalq birjalarda qızılın unsiya qiyməti 1020  dollar olub.
“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı   1014 liradan satılır.


Etiketlәr: qızıl , avro , dollar

Әlaqәli Xәbәrlәr