Kosta Rikada vulkan püskürüb

Kosta Rikanın paytaxtı San Xosedәn  70 km  mәsafәdә yerlәşәn  ‘‘Turrialba’’  vulkanı  püskürüb.

Kosta Rikada vulkan püskürüb

Kosta Rikanın paytaxtı San Xosedәn  70 km  mәsafәdә yerlәşәn  ‘‘Turrialba’’  vulkanı  püskürüb.

Әldә olunan mәlumata görә, kül vә qaz buludlarının  paytaxt San  Xoseyәdәk çatdığı bildirilir.

Vulkanın püskürmәsi  sәbәbindәn bәzi tәyyarә sәfәrlәri lәğv olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr