AYIN SUALI

Fevral ayının sualı belədir:

İnşası başa çatdıqdan sonra dünyanın әn uzun asma körpüsü olacaq  ‘‘Çanaqqala 1915’’ körpüsü nә zaman açılacq?

  1. 2021-cı ildә
  2. 2019-cu ildә
  3. 2023-cü ildә

Bu suala düzgün cavab verәn dinlәyicilәrimizә “Türkiyәnin Sәsi Radiosu”-nun hәdiyyәsi tәqdim olunacaq.

Cavablarınızı 28 fevral  2017-ci il tarixinәdәk  poçt ünvanımıza  vә  faks nömrәmizә yazıb göndәrә bilәrsiniz.

Faks nömrәmiz: 00-90-312- 463 - 34 -54,  

Poçt ünvanımız: PK 333, İNDEKS 06 443, Yenişәhәr, Ankara, Türkiyә.

 


Ayın sualına cavab ver