AYIN SUALI

Oktyabr  ayının sualı belədir: Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş Mәclisinin  bu il sayca neçәnci sessiyası keçirildi?

A. 83

B. 73

C. 90

Suala düzgün cavab verәn dinlәyicilәrimizә “Türkiyәnin sәsi” radiosunun hәdiyyәsi var.

Cavablarınızı 31 oktyabr tarixinәdәk istәr poçt, istər elektron ünvanlarımıza, ya da faks nömrәmizә göndәrә bilәrsiniz.

Elektron poçt ünvanımız: azerbaycan@trt.net.tr

Faks nömrәmiz: 00-90-312- 463 - 34 -54,  

Poçt ünvanımız: PK 333, İNDEKS 06 443, Yenişehir, Ankara, Türkiyә.

Zәnglə də cavablarınızı söyləyə bilәrsiniz.

Ankara üçün telefon nömrәmiz isә 00 90 312 463 34 11-dir.

Hәr birinizә uğurlar dilәyirik.


Ayın sualına cavab ver