AYIN SUALI

Mart ayının sualı belədir:

Türkiyәdә Konstitusiyaya edilәn dәyişikliklәrlә bağlı referendum ne zaman keçirilәcәk?

A. Aprelin 23-dә

B. Aprelin 16-da

C. Mayın   6-da

Bu suala düzgün cavab verәn dinlәyicilәrimizә “Türkiyәnin Sәsi Radiosu”-nun hәdiyyәsi tәqdim olunacaq.

Cavablarınızı 31 mart  2017-ci il tarixinәdәk  poçt ünvanımıza  vә  faks nömrәmizә yazıb göndәrә bilәrsiniz.

Faks nömrәmiz: 00-90-312- 463 - 34 -54,  

Poçt ünvanımız: PK 333, İNDEKS 06 443, Yenişәhәr, Ankara, Türkiyә.

 


Ayın sualına cavab ver